Jan Hemstede

//Jan Hemstede
Jan Hemstede2022-05-27T14:08:33+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam: Jan Hemstede (46)
Waar: Ommen, 3,8 kilometer van Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied
Bedrijf: 150 melkkoeien, 125 stuks jongvee, 85 hectare  grond in gebruik voor teelt van gras en maïs

Melkveehouder Jan Hemstede heeft binnen de Proeftuin Natura 2000 Overijssel veel aandacht geschonken aan het optimaliseren van het voerrantsoen. Met de Ammoniak Navigator houdt hij de vinger aan de pols.

Hemstede heeft een hoogproductieve melkveestapel. Het rollend jaargemiddelde is 10.400 kilo met 4,27 procent vet en 3,41 procent eiwit. ‘Mijn uitgangspunt binnen de Proeftuin was om dat productieniveau vast te houden. Een hoge melkproductie per koe biedt de beste mogelijkheden om een hoge benutting van stikstof en fosfaat te realiseren. Per kilo melk heb je minder onderhoudsvoer nodig.’

Hemstede ging binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel aan de slag met het zoeken naar mogelijkheden om de ammoniakvervluchtiging per koe via voedingsmaatregelen omlaag te brengen.

‘Dat blijkt bepaald niet simpel te zijn. Koeien goed voeren met een lage input van stikstof zonder verlies van melkproductie, is moeilijk. We hebben hier geprobeerd om met kleine stapjes de goede kant uit te gaan. Ook al omdat je als melkveehouder niet zomaar ineens de knop om kunt zetten.’

Hemstede probeert het eiwitaanbod uit eigen ruwvoer optimaal te benutten. ‘Herfstkuil met meer dan 200 gram ruw eiwit per kilo droge stof voer ik niet meer aan het jongvee zonder het eiwit met bijvoorbeeld stro te verdunnen. Wat dat betreft heb ik veel geleerd binnen de Proeftuin. Momenteel voer ik de melkkoeien kuilgras van de derde en de zeer eiwitrijke vijfde snede. Daarnaast krijgen ze snijmaïs en bierbostel. Ze doen het goed. Kijk ze eens glimmen.‘

Hemstede is goed te spreken over het door de Proeftuin ontwikkelde instrument Ammoniak Navigator waarmee hij op ieder moment de ammoniakemissie voor zijn bedrijf kan bepalen. ‘De gegevens die je moet invoeren om met het programma te kunnen werken, zijn vergelijkbaar met de invoer voor BEX. Denk aan informatie over de begin- en eindvoorraden ruwvoer. Meestal bereken ik eens per maand de ammoniakemissie. Ik ben van plan dat ook te blijven doen na mijn Proeftuin-periode. Het helpt me om stikstof binnen mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk te benutten. Een heel tastbaar voordeel daarvan is dat ik minder mest hoef af te zetten.’ De Ammoniak Navigator is nog in ontwikkeling. Naar verwachting kunnen ondernemers hier later dit jaar mee aan de slag.

Lees het hele interview met Jan Hemstede in deze pdf.