Over het project

/Over het project
Over het project2019-02-04T10:43:19+01:00

Proeftuin Natura 2000

Sinds 2011 werkt Proeftuin Natura 2000 samen met veehouders en adviseurs aan het behalen van Natura 2000-doelen en het behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij. De basis van de Proeftuin ligt in Overijssel, maar de ervaringen en resultaten zijn landelijk van meerwaarde.

Tot eind 2015 lag de focus van de Proeftuin voornamelijk op het ontwikkelen van ammoniakreducerende maatregelen. In 2016 is een nieuwe fase begonnen. Via verschillende deelprojecten legt Proeftuin Natura 2000 focus bij de doorontwikkeling van eerder verkregen informatie. Ook wil de Proeftuin verzamelde kennis over ammoniakreductie delen met veehouders en hun meer handvatten bieden om de ammoniakreductie op hun bedrijf te verminderen. Er lopen nu drie deelprojecten met de volgende doelen:

  • Proef op de Som; Het beter geschikt maken van de informatie over ammoniakemissiereductie voor toepassing door een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel. Hieraan werken 28 praktijkbedrijven mee. Lees hier meer over Proef op de Som.
  • Borgen BEA; Het invullen van de borgings-en handhavingsparagraaf voor de BEA waarmee melkveehouders (een mix van) voer- en managementmaatregelen kunnen gebruiken bij de aanvraag van de NB-wetvergunning. Lees hier meer over Borgen BEA.
  • Mesttoediening 2.0; Het vaststellen van een lagere emissiefactor voor de sleepvoetbemester, het ontwikkelen en toetsen van een borgingstechniek voor het uitrijden van verdunde mest en het verzilveren van deze maatregelen voor gebruik bij beleidsdoeleinden en/of ontwikkelruimte.

Lees hier meer over de projectperiode 2011-2015.

Proeftuin