Projectperiode 2011-2015

/Projectperiode 2011-2015
Projectperiode 2011-20152019-02-04T10:42:49+01:00

Projectperiode 2011-2015

In de projectperiode 2011-2015 richtte Proeftuin Natura 2000 zich voornamelijk op het ontwikkelen en toepassen van ammoniakemissiereducerende maatregelen in de praktijk. Acht pilotveehouders en -adviseurs uit Overijssel speelden hierin een belangrijke rol. Ze pasten maatregelen toe op hun eigen bedrijf en deelden de ervaringen met het project en collega’s. Ook voerde de Proeftuin verschillende onderzoeken uit naar ammoniakreducerende technieken en beantwoordde het tientallen kennisvragen vanuit de praktijk.

Met de verzamelde kennis heeft de Proeftuin een digitale gereedschapskist gevuld met maatregelen voor veehouders. In deze gereedschapskist staan ook een tiental verzilverde maatregelen die Overijsselse veehouders kunnen gebruiken bij de aanvraag van de NB-wetvergunning. Het verzilvertraject is tot stand gekomen via een intensieve samenwerking tussen de Proeftuin en de Provincie Overijssel. In het traject veel aandacht voor aspecten als monitoring, borging en handhaving. Ook in de projectperiode 2016-2017 spelen het verzilvertraject en de gereedschapskist een belangrijke rol.

Provincie Overijssel, Ministerie van Economische Zaken, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel financierden de projectperiode 2011-2015. LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord verzorgden de uitvoering.