Rudie Freriks

//Rudie Freriks
Rudie Freriks2022-05-27T14:12:40+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam:
Rudie Freriks (50)
Waar: Luttenberg, vlakbij de Sallandse Heuvelrug
Bedrijf: Melkveebedrijf met 86 melkkoeien, 55 stuks jongvee, 37 hectare grasland

Bij melkveehouder Rudie Freriks hielp deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel om de bedrijfsvoering weer op scherp te zetten. Freriks praat graag met collega’s over mogelijkheden om goed te boeren.

Samen met adviseurs vanuit het project maakte Freriks een bedrijfsontwikkelplan. Belangrijke doelen in dat plan waren het verhogen van de ruwvoerproductie en het verbeteren van het voerrantsoen voor de veestapel. ‘Net als veel van mijn collega’s hier in Salland heb ik te maken met een groeiend ruwvoertekort. Mijn doel is om structureel 12 ton droge stof van een hectare grasland te halen, bij volop beweiden. Dat begint met uitgekiend bemesten’, stelt Freriks. ‘Binnen de Proeftuin ben ik begonnen met het laten bemonsteren van mijn drijfmest en het jaarlijks maken van een goed bemestingsplan.’

Ook wat betreft voeding zette Freriks stappen. Zo zette hij zijn droge koeien op een rantsoen van stro en krachtvoer. ‘De voeding van droge koeien is met zo’n rantsoen heel goed te sturen. Bovendien past het goed in een situatie met een ruwvoertekort.’ ‘In de Proeftuin heb ik geleerd om vaste patronen los te laten’, vertelt de ondernemer. ‘Bijvoorbeeld de gedachte dat een herfstkuil naar de pinken moet. Een eiwitrijke kuil met 200 gram ruw eiwit kun je niet zonder rantsoencorrectie aan het jongvee voeren. Anderzijds kan dat eiwitrijke herfstgras best bruikbaar zijn om het eiwitgehalte in het rantsoen van de melkkoeien iets op te krikken.’

Bij de melkkoeien probeerde Freriks de afgelopen jaren de puntjes op de i te zetten bij het samenstellen van het voerrantsoen. ‘Met de gedachte dat voeren naar behoefte niet alleen goed is voor de koeien en de melkproductie maar ook bijdraagt aan minder ammoniakverlies als je niet onnodig veel eiwit verstrekt.’ Dat laatste kwam op het bedrijf van Freriks niet meteen tot uiting.
‘Sinds 2012 zijn we kritisch op het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Dat hebben we teruggebracht naar gemiddeld 145 gram per kilo droge stof. We zagen dat terug in een lager ureumgetal, maar dat vertaalde zich in 2012 nog niet in minder ammoniakvervluchtiging. In 2013 zijn we ons nog meer gaan toeleggen op voldoende eiwit voeren maar niet te veel. In dat jaar boekten we winst qua ammoniakreductie.’

Lees het hele interview met Rudie Freriks in deze pdf.