Erik Wessels

//Erik Wessels
Erik Wessels2022-05-27T14:11:21+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam: Erik Wessels (49)
Waar: Rijssen, 400 meter van Natura 2000-gebied De Borkeld
Bedrijf: Melkveebedrijf met 140 koeien, 70 stuks jongvee, 50 hectare grasland. De helft van de jongveestapel is bij een collega ondergebracht.

De kansen die hij zag voor het toepassen van een ureaseremmer in de stal, waren voor melkveehouder Erik Wessels de belangrijkste reden om mee te doen aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

“Ik heb me gemeld als deelnemer aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel omdat ik het project als mooie kans zag om de mogelijkheden van ureaseremmers in de agrarische praktijk uit te proberen. Ik zag en zie de Proeftuin als een zinvol traject om met hulp van wetenschappers van Wageningen UR aan de slag te gaan met het realiseren van ammoniak-reductie, gecombineerd met goed boeren. Door begeleiding vanuit Projecten LTO Noord is de Proeftuin dicht bij de praktijk gebleven.’

Wessels: ‘Mijn idee was om op de mestrobot een tankje met ureaseremmer te monteren en de robot tijdens het mestschuiven een kleine hoeveelheid van het product te laten doseren. Dat zou zonder al te veel moeite gerealiseerd moeten kunnen worden. De mestrobot heeft al een tankje om tijdens het werk wat water te sproeien.’

Met financiering van het ministerie van Economische Zaken lukte het om een praktijkexperiment uit te voeren op proefboerderij Dairy Campus in Leeuwarden. ‘Met een rugspuit hebben onderzoekers daar periodiek ureaseremmer op de stalvoer aangebracht. Je hebt er maar kleine hoeveelheden van nodig. 2,5 milligram per vierkante meter per dag is voldoende. De toepassing van de ureaseremmer zorgde er voor dat de urease-activiteit met 80 procent verminderde. De vervluchtiging van ammoniak ging met 20 procent omlaag’, meldt Wessels.

Toch is het binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel niet zo ver gekomen dat melkveehouder Wessels in zijn stal met ureaseremmer aan de slag is gegaan. ‘Er is geen toelating om ureaseremmer in stallen te gebruiken. En de fabrikant is vooralsnog niet van plan om kosten voor de benodigde, aanvullende, onderzoeken te maken om uiteindelijk zo’n toelating te verwerven.’

Wessels heeft nog steeds hoop dat er de komende jaren wel verdere onderzoeksstappen gezet worden om uiteindelijk in melkveestallen met de ureaseremmer aan de slag te gaan. ‘Het blijft in theorie een perspectiefvolle mogelijkheid om ammoniakvervluchtiging te voorkomen. Als je een mestrobot gebruikt voor de aanwending ben je ook technisch op weg om goed te borgen dat een veehouder het middel werkelijk gebruikt. De computer registreert alle ritjes van zo’n mestrobot.’

Lees het hele interview met Erik Wessels in deze pdf.