Henk en Karin van Dijk

//Henk en Karin van Dijk
Henk en Karin van Dijk2022-05-27T14:13:36+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam: Henk (47) en Karin (41) van Dijk
Plaats: Kampen, 150 meter van Natura 2000-gebied Zwarte Meer
Bedrijf: 75 melkkoeien en 38 hectare grond. Het gehele grondoppervlak is in gebruik als grasland.

Voor Henk en Karin van Dijk heeft hun deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel goed uitgepakt. Winst boekten ze vooral met aanpassingen in het voeren van de koeien en het bemesten van het grasland.

Henk en Karin van Dijk hebben een melkveebedrijf in een buitenpolder aan de rand van Kampereiland. De boerderij ligt op een afstand van 150 meter van Natura 2000-gebied Zwarte Meer. De ondernemers zijn desondanks positief over het toekomstperspectief voor hun bedrijf. Een nieuwe vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben ze net binnen. ‘Onze deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft er aan bijgedragen dat we goede ontwikkelmogelijkheden voor ons bedrijf zien.’

De melkveehouders zijn in de Proeftuin aan de slag gegaan met een aantal maatregelen waarmee ze ook na afloop van het project verder gaan. Het voerspoor is er één van. ‘Binnen de Proeftuin hebben we veel aandacht besteed aan het zo goed mogelijk voeren van onze koeien. Een uitgekiend rantsoen leidt tot minder stikstofverliezen en daardoor tot minder ammoniakvervluchtiging’, zegt Henk van Dijk.

‘Scherp voeren is ook bedrijfseconomisch interessant’, stelt hij. ‘We zetten bijvoorbeeld de droge koeien op een rantsoen van stro en brok. Een groot voordeel daarvan is dat je precies weet wat je ze voert. Bij de melkgevende koeien zijn we ons meer gaan richten op voortdurend bijsturen zodat we de koeien zowel qua energie als eiwit op maat voeren. Vooral in de weideperiode is het nodig om regelmatig aanpassingen te doen. Vaak gaat het om wat eiwit eraf in de brok; of juist wat erbij.’

‘Door de Proeftuin zijn we het beschikbare ruwvoer uitgebreider gaan onderzoeken’, vervolgt Van Dijk. ‘Ik weet nu ook van iedere ronde baal wat er aan voederwaarde in zit. Zo heb ik bijvoorbeeld vanochtend bewust een halve ronde baal van september gepakt om de koeien wat meer eiwit te verstrekken.’ Hij concludeert dat deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel kennis heeft opgeleverd waarmee hij beter en bewuster kan boeren.

Terugkijkend op hun deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel stellen Henk en Karin van Dijk dat de Proeftuin op veel fronten positief heeft uitgepakt. ‘Niet alleen op het boerenerf. De Proeftuin heeft flink bijgedragen aan het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van getallen die aangeven wat er op onze bedrijven gebeurt. Wij zien dat beleidsmakers daar op inspelen; onder meer bij de vormgeving van de PAS.’

Lees het hele interview met Henk en Karin van Dijk in deze pdf.