Wout en Christiaan van Dalfsen

//Wout en Christiaan van Dalfsen
Wout en Christiaan van Dalfsen2022-05-27T14:05:14+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam:
Wout (56) en Christiaan (29) van Dalfsen
Waar: Staphorst, bedrijf in Natura 2000-gebied Olde Maten/Veerslootlanden
Bedrijf: Melkveebedrijf met 80 koeien, 40 hectare grasland en 7 hectare natuurlijk grasland.

Wout en Christiaan van Dalfsen boeren op veengrond in het noordwesten van Overijssel. Maatregelen nemen om ammoniakvervluchtiging te remmen, is daardoor minder makkelijk.

De deelname van Wout en zoon Christiaan aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel past bij hun ondernemersinstelling om goed doordachte stappen te zetten. ‘We zitten met ons bedrijf op veenweidegrond en tegelijkertijd bevinden we ons midden in Natura 2000-gebied Olde Maten/Veerslootlanden. We hebben meegedaan aan de Proeftuin omdat we goed in beeld willen hebben wat de mogelijkheden zijn om ons bedrijf richting toekomst te ontwikkelen.’

Binnen het project hebben de ondernemers diverse praktijkmaatregelen te berde gebracht die in hun bedrijfssituatie bruikbaar zouden kunnen zijn. ‘We dachten bijvoorbeeld aan mestscheiding. Niet alleen met het doel om dikke fractie te kunnen gebruiken als strooisel in de ligboxen. We dachten dat mestscheiding mogelijk een reductie van de totale ammoniakemissie op kon leveren’, vertelt Christiaan. ‘Samen met onderzoekers van Wageningen UR hebben we daar aan zitten rekenen. De conclusie was echter dat drijfmest door een mestscheider halen, met het oog op minder ammoniakvervluchtiging, niet interessant is.’

Voor melkveehouders op veenweidegrond valt het niet mee om via managementmaatregelen stikstofverliezen te beperken, vinden Wout en Christiaan. ‘Onze grond is alleen geschikt om er gras op te laten groeien. Dat maakt het lastiger om koeien jaarrond een uitgekiend rantsoen te voeren. We zijn voorstander van weidegang. Het volledig grasrantsoen zorgt er echter wel voor dat we regelmatig te maken hebben met pieken in het ureumgehalte van de melk. Vooral in nazomer en herfst’, aldus Wout.

Wout van Dalfsen concludeert dat deelname aan de Proeftuin heeft gezorgd voor veel extra kennis en bewustwording. ‘We hebben dat ook gedeeld met collega’s. Onder meer door het organiseren van een bijeenkomst voor melkveehouders op veenweidegrond in deze regio.’ We zijn ervan overtuigd dat er toekomst blijft voor boeren in  de veenweidegebieden. Al onderstrepen onze ervaringen met Proeftuin Natura 2000 Overijssel dat beleidsmakers bereid moeten zijn om rekening te houden met beperkingen waar we hier mee te maken hebben.’

Lees het hele interview met Wout en Christiaan van Dalfsen in deze pdf.