Aan de slag met ammoniakemissie reduceren

/Aan de slag met ammoniakemissie reduceren
Aan de slag met ammoniakemissie reduceren2020-05-25T08:36:36+02:00

Wilt u aan de slag met ammoniakemissie reduceren op uw bedrijf? Wilt u specifiek doorrekenen wat bepaalde maatregelen voor uw bedrijf betekenen? Gebruik dan een van onderstaande tools. Lees de omschrijving om te bepalen welke tool voor u handig is.

Gereedschapskist

Gereedschapskist

In de gereedschapskist vindt u interessante maatregelen voor het reduceren van ammoniakemissie die passen bij uw bedrijf.  Er zijn verzilverde maatregelen, praktijkrijpe maatregelen en maatregelen in ontwikkeling.

Ga naar de gereedschapskist
AmmoniakWijzer

AmmoniakWijzer

Met de AmmoniakWijzer kunt u vooraf verkennen welke maatregelen voor de vermindering van ammoniakemissie passen bij uw bedrijf. De AmmoniakWijzer rekent op basis van de invoer van eigen bedrijfsgegevens, maar gaat daarbij uit van landelijke gemiddeldes en enkele aannames.

Ga naar de ammoniakwijzer
Proeftuin-BEA

Proeftuin-BEA

De Proeftuin-BEA rekent achteraf door wat de daadwerkelijke emissiereductie van maatregelen is. De uitkomsten van de Proeftuin-BEA zijn helemaal bedrijfsspecifiek, omdat er zoveel mogelijk beschikbare data van het bedrijf zelf wordt gebruikt.

Ga naar de proeftuin-bea
ExcretieWijzer

ExcretieWijzer

De ExcretieWijzer berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de Handreiking. De emissie van ammoniak, de excretie van stikstof en fosfaat en de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm worden berekend. De ExcretieWijzer is geen instrument van de Proeftuin.

Ga naar de excretiewijzer
KringloopWijzer

KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer brengt u de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld. Hiermee kunt u beter sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer. De KringloopWijzer is geen instrument van de Proeftuin.

Ga naar de kringloopwijzer