Proef op de Som

//Proef op de Som
Proef op de Som2019-02-04T10:42:49+01:00

_DSCfreriks8737Proeftuin Natura 2000 heeft in de projectjaren 2011-2015 veel kennis opgedaan over het gebruik en inpassen van maatregelen in de bedrijfsvoering. In 2016 gaat de Proeftuin een nieuwe fase in met het deelproject Proef op de Som. Proef op de Som biedt de individuele veehouder kennis op maat, zodat hij op zijn eigen bedrijf aan de slag kan met passende maatregelen en instrumenten voor het verminderen van ammoniakemissie. Met de hulp en feedback van 28 praktijkbedrijven werkt de Proeftuin aan het beschikbaar stellen van laagdrempelige en behapbare informatie over ammoniakreductie.

In Proef op de Som is er nadrukkelijk aandacht voor de diversiteit van veehouders. Want geen veehouder is hetzelfde. Er zijn verschillen in bedrijf, omgevingsfactoren, karakter, ambities, informatie- en leerbehoefte etc. De uitdaging voor het project is om de verzamelde kennis over ammoniakreductie geschikt te maken voor toepassing door een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel. Met het ontwikkelen en delen van kennis blijft de Proeftuin zich richten op het motiveren en stimuleren van veehouders om met ammoniakreductie aan de slag te gaan.

Betrokken organisaties

De basis van de Proeftuin ligt in Overijssel, maar in Proef op de Som gaan ook ondernemers uit andere provincies aan de slag. Daarom zijn de financiële middelen voor Proef op de Som via het ministerie van Economische Zaken door Provincie Overijssel beschikbaar gesteld. Proef op de Som is een initiatief van Wageningen UR en LTO Noord. Net als voorgaande jaren geven Wageningen UR en Projecten LTO Noord gezamenlijk invulling aan de uitvoering van het project. Proef op de Som loopt tot medio 2017.

Lees meer over Proef op de Som