Verzilvertrajecten

/Verzilvertrajecten
Verzilvertrajecten2019-02-04T10:43:17+01:00

Verzilvertrajecten

In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 het verzilvertraject gestart. In dit intensieve traject werken onder andere de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning in deze Provincie. Sinds 2017 kunnen ook boeren in de provincie Drenthe de maatregelen gebruiken bij hun aanvraag voor de NB-vergunning.

De maatregelen doorlopen verschillende stappen om te komen tot verzilvering. De Proeftuin stelt per maatregel een wetenschappelijk factsheet op, met daarin onder andere de werking en het ammoniak-reducerende effect van de maatregelen inclusief een wetenschappelijke onderbouwing. Tevens is een paragraaf aan het borgen en de handhaving gewijd. De Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel en Drenthe beoordelen deze factsheets op inhoud. Na hun goedkeuring kijken de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel en Drenthe vanuit hun oogpunt naar de te hanteren randvoorwaarden. Met het akkoord van deze afdelingen zijn de maatregelen klaar voor gebruik bij een vergunningaanvraag.

Veehouders kunnen de verzilverde maatregelen in de provincie Overijssel en Drenthe gebruiken bij hun vergunningaanvragen.