Ewald Stamsnieder

//Ewald Stamsnieder
Ewald Stamsnieder2022-05-27T14:16:12+02:00

Project Description

Bedrijfsgegevens
Naam: Ewald Stamsnieder (44)
Waar: Geesteren, 3,8 kilometer van Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek
Bedrijf: 185 melkkoeien, 110 stuks jongvee, 40 hectare grond

Melkveehouder Ewald Stamsnieder boekte binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel winst bij het voeren van de koeien. Bij het uitrijden van mest had hij dat ook graag gewild.

Met 185 melkkoeien op 40 hectare grond heeft Ewald Stamsnieder in Geesteren een behoorlijk intensief bedrijf. ‘We hebben er dan ook alle belang bij om veel ruwvoer van een hectare te halen en mineralen zo efficiënt mogelijk te benutten. Meedoen aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel paste dan ook goed in mijn bedrijfsstrategie’, vertelt Stamsnieder.

Melkveehouder Stamsnieder richtte zich binnen de Proeftuin onder meer op voermanagement. ‘In het verleden heb ik onder meer meegedaan aan Project Praktijkcijfers. Toen is me al duidelijk geworden dat je koeien prima kunt voeren met minder stikstof in het rantsoen. Daardoor streef ik al jaren naar een niet te hoog ruw eiwitgehalte in het rantsoen voor de runderen. Dat is ook een stuk gezonder voor de dieren.’

De ondernemer tekent aan dat het wegvallen van de melkquotering vanaf april invloed heeft op de optimale bedrijfsstrategie. ‘Het spelletje gaat er nu iets anders uitzien. Het belang van een zo hoog mogelijke melkproductie per koe, momenteel krap 8.000 kilo, gaat zwaarder wegen’, zegt hij.

‘Dit zou kunnen betekenen dat ik het ruw eitwitgehalte van het voerrantsoen de komende tijd iets op ga voeren, want ons doel is om 1.000 kilo meer melk per koe te gaan produceren. Dat kan leiden tot een hogere ammoniakemissie per koe. Het hoeft echter niet te betekenen dat ook de ammoniakemissie per 100 kilo melk toeneemt. Misschien kunnen we die zelfs nog wel wat verlagen.’

‘Als ondernemer moet je voortdurend nieuwe doelen stellen en benoemen welk onderdeel het minst goed loopt’, vindt Ewald Stamsnieder. ‘Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft me daarbij geholpen. Het is zaak om voortdurend de vinger aan de pols te houden, en niet pas na afloop van een jaar beoordelen hoe het is gegaan met de resultaten, waaronder de ammoniakemissie’, zegt hij.

‘Wat me in de Proeftuin opviel, is dat 50 procent van de ammoniakemissie ontstaat bij het uitrijden van mest. En als je via stalmaatregelen emissie in de stal terugdringt, loopt de procentuele ammoniakvervluchtiging bij uitrijden verder op.

Lees het hele interview met Ewald Stamsnieder in deze pdf.