Nieuws

/Nieuws
­

Het borgen van de BEA op koers

Met het geborgd krijgen van de BEA (Bedrijfsspecifieke […]

AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

De praktijkbedrijven die deelnemen aan Proef op de Som, […]

Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

Om de sleepvoetbemester na 2017 te kunnen behouden voor […]

Meer melkproductie met minder ammoniakemissie

De zes pilotveehouders van Proeftuin Natura 2000 hebben […]

Ontwikkelingsruimte verdienen met ammoniakreductie

Melkveehouders kunnen met een combinatie van verschille […]

Praktijkbedrijven aan de slag met ammoniakreductie

‘Proef op de Som’ is dit voorjaar uit de startblokken v […]

Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

De 28 praktijkbedrijven die instappen in Proef op de So […]

Start verzilvertraject voor voer- en managementmaatregelen

Met het rantsoen hebben veehouders een belangrijke sleu […]

Praktijkbedrijven gezocht voor Proef op de Som

LET OP: Aanmelden was mogelijk tot en met 24 februa […]

Melken met 15 procent ruw eiwit kan

Volgens de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Waarheen […]