Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

//Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

De 28 praktijkbedrijven die instappen in Proef op de Som krijgen allemaal een AmmoniakCheck van hun bedrijf. De AmmoniakCheck brengt de ammoniakemissie op hun bedrijf overzichtelijk in beeld aan de hand van zeven kengetallen. Via grafieken kunnen de veehouders zien hoe ze scoren ten opzichte van collega-veehouders en wat een goede richtlijn is voor hun bedrijf. De AmmoniakCheck is op dit moment in ontwikkeling. De Proeftuin werkt er naar toe om de AmmoniakCheck voor een grotere groep veehouders beschikbaar te stellen.

Voor de AmmoniakCheck hoeft de veehouder alleen zijn BEX of KringloopWijzer aan te leveren bij de Proeftuin. De Proeftuin leest de gegevens in en komt vervolgens met een overzichtelijke weergave van de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak). Er worden zeven kengetallen uitgelicht die veehouders kunnen gebruiken bij hun inzicht in hun ammoniakemissie:

  • het aantal stuks jongvee op het bedrijf;AmmoniakCheck hoog
  • het ruw eiwitgehalte in het rantsoen;
  • de energiedichtheid van het rantsoen;
  • de verhouding tussen eiwit en energie in het rantsoen;
  • de stikstofefficiëntie van de veestapel;
  • de melkproductie per koe;
  • de Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN) per koe.

Per onderdeel is de score van het bedrijf in beeld gebracht in een grafiek, met daarbij een inhoudelijke toelichting. De veehouder ziet zo in één oogopslag hoe hij scoort ten opzichte van de beste en slechtste 25 procent van zijn collega-veehouders. Dit is gebaseerd op de gegevens van Wageningen UR, die enkele honderden KringloopWijzers uit de periode 2012-2014 heeft geanalyseerd. Ook krijgt de veehouder op de meeste onderdelen een richtlijn mee dat voor zijn bedrijf haalbaar moet zijn.

AmmoniakCheck in Proef op de Som
De Proeftuin zet de AmmoniakCheck eerst in bij de 28 deelnemers van het deelproject Proef op de Som. Met de ervaringen uit dit traject kan de Proeftuin de AmmoniakCheck verder optimaliseren en toewerken naar een bredere uitrol van het instrument.

 

2019-02-04T10:43:23+01:00