Kosten maatregelen

//Kosten maatregelen
Kosten maatregelen2019-02-04T10:43:06+01:00

Kosten maatregelen

De vermelde bedragen in de gereedschapskist van Proeftuin Natura 2000 Overijssel gelden voor gemiddelde situaties die het mogelijk maken de verschillende maatregelen onderling te vergelijken in kosten. Dus wat zijn duurdere en wat zijn goedkopere maatregelen? Het gaat hierbij soms om zeer ruwe inschattingen door experts omdat er bij veel maatregelen nog weinig praktijkervaring is. Verder bepalen aspecten als bedrijfsgrootte, staloppervlakte per dier, nieuwbouw of verbouw en de kwaliteit van de uitvoering de uiteindelijke bedrijfsspecifieke kosten van een maatregel. Het kan dus duurder, maar ook goedkoper uitvallen. Voor een afzonderlijk bedrijf zijn de feitelijke kosten (en opbrengsten) maatwerk. De veehouder zal hier zelf met zijn adviseur/aannemer/installateur een schatting voor zijn stal/bedrijf moeten maken.