Verzilverde maatregelen

//Verzilverde maatregelen
Verzilverde maatregelen2019-02-04T10:43:06+01:00

Verzilverde maatregelen

In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel het verzilvertraject gestart. In dit intensieve traject werken onder andere de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning in deze Provincie. Sinds 2017 kunnen ook boeren in de provincie Drenthe de maatregelen gebruiken bij hun aanvraag voor de NB-vergunning.

Overijsselse en Drentse veehouders kunnen de volgende maatregelen nu inzetten voor vergunningaanvragen:

Melkvee

 

Varkens

Pluimvee