Pilotveehouders

//Pilotveehouders
Pilotveehouders2019-02-04T10:43:05+01:00

Pilotveehouders

Samen met agrariërs ontwikkelt de Proeftuin maatregelen die de ammoniakemissie en daarmee de ammoniakdepositie kunnen verminderen. De kern van deze aanpak wordt gevormd door de pilotgroep, bestaande uit zes melkveehouders, één pluimvee- en één varkenshouder. Samen met collega’s en experts onderzoeken en implementeren zij maatregelen die passen bij hen als ondernemer, en bij de eigen bedrijfsvoering. Daarmee spelen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het praktijkklaar maken van ammoniakreducerende maatregelen. Elke ondernemer uit de pilotgroep krijgt persoonlijke begeleiding van een adviseur.

Dit zijn de acht pilotveehouders van de Proeftuin. Wij stellen hen graag aan u voor! Bekijk waar de pilotveehouders mee bezig zijn, wat hun ervaringen zijn met het toepassen van maatregelen op hun bedrijf en welke plannen ze hebben voor de komende tijd. Benieuwd naar de resultaten binnen de pilotgroep? Klik hier.