Emissiearme vloer2019-02-04T10:42:41+01:00

Emissiearme vloer

  • Een emissiearme vloer beperkt de emissie van ammoniak, doordat er minder luchtuitwisseling plaatsvindt tussen stal en mestkelder
  • Diverse vloersystemen staan in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)
  • De ammoniakreductie varieert van 15 tot 60 procent 

Een emissiearme vloer beperkt de emissie van ammoniak, doordat er minder luchtuitwisseling plaatsvindt tussen stal en mestkelder. Ook blijft er minder urine staan op de stalvloer. Er zijn diverse vloersystemen opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). Hier zijn ze in het algemeen beschreven. De komende jaren worden wellicht nog nieuwe vloervarianten  in de RAV opgenomen.

Resultaat

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu     +/ ++ Besparing varieert van 15% tot 60% NH3 reductie (per dierplaats)
Dierwelzijn      + Minder blootstelling aan gassen uit de mestkelder
Investering      +/– De investeringskosten bedragen € 150,- tot € 600,- per dierplaats, afhankelijk van het vloertype
Kosten      + De jaarlijkse kosten bedragen ca.  € 15,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid      +/- Bij vloeren met een mestschuif vergt het onderhoud en verhelpen van storingen extra tijd; door een onderhoudscontract kunnen veel technische storingen voorkomen worden.

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Meer informatie

  • Lees hier het artikel van Gerard Migchels en Hendrik Jan van Dooren, Wageningen UR Livestock Research.