Effectief schuiven2019-02-04T10:42:40+01:00

Effectief schuiven

  • De omzetting van ureum (in urine) naar ammoniak daalt bij regelmatig schuiven van de stalvloer doordat er minder urine en mest achterblijft
  • De reductie is afhankelijk van de frequentie van schuiven, wijze van schuiven, gebruik van water en andere technieken van vloerreiniging zoals dweilen of borstelen
  • Een schonere vloer verbetert ook de beloopbaarheid

Regelmatig schuiven zorgt ervoor dat minder urine en mest achter blijft op de stalvloer. Daarmee daalt de omzetting van ureum (in urine) naar ammoniak. Ook verbetert de schonere vloer de beloopbaarheid voor de koeien.

Zodra de urine van de koe in contact komt met mest treedt een reactie op waardoor ammoniak ontstaat. Dit proces vindt snel plaats, binnen enkele uren is het meeste ureum al omgezet naar ammoniak. Om de ammoniakemissie te beperken is het zaak om de urine en mest snel af te voeren, bijvoorbeeld door de mest frequent te verwijderen.

Het reductiepercentage hangt af van de effectiviteit van het schuiven. Dit wordt bepaald door een aantal factoren:

  • Wijze van schuiven: passend bij het vloertype;
  • Frequentie;
  • Gebruik van water: snellere afvoer urine, minder mesthechting en verdunning;
  • Andere technieken van vloer-reiniging, bijvoorbeeld dweilen of borstelen.

Dat de maatregel veel perspectief biedt, wijzen indicatieve metingen uit. Deze lieten een forse emissiereductie van 50 procent zien. Wanneer de schuif niet optimaal wordt gebruikt, neemt de ammoniakemissie weer toe.
 
Aangepaste schuif
Bij vloeren met een duidelijk profiel kunnen problemen ontstaan bij het effectief schuiven. Bijvoorbeeld doordat mestresten de groeven en sleuven blokkeren, waardoor de urine niet snel wegloopt. Dat verhoogt de ammoniakemissie. Een schuif die is aangepast aan deze vloertypen, bijvoorbeeld één met vingers, biedt in dit geval uitkomst.
 
Betere beloopbaarheid
Goed schuiven van de vloer verbetert ook de beloopbaarheid van de vloer. Daardoor kunnen klauwproblemen bij de koeien verminderen.

Resultaat

Effect op Beoordeling
Milieu +/++ De reductie is afhankelijk van de effectiviteit van schuiven.
Technische resultaat 0
Diergezondheid + Als gevolg van betere beloopbaarheid kunnen klauwproblemen verminderen.
Welzijn + Schuiven kan resulteren in minder gladde vloeren.
Arbeid 0 Onderhoud schuifsysteem vraagt extra tijd;
Kosten -/– Onderhoudskosten

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Deze maatregel is praktijkrijp.

Meer informatie