Minder jongvee

/Minder jongvee
Minder jongvee2019-02-04T10:43:32+01:00

Project Description

Minder jongvee

  • Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dat levert extra ammoniakemissie op
  • Minder jongvee houden kan door het afvoeren van overtollig jongvee, een hogere melkproductie per koe of het verhogen van de duurzaamheid van de veestapel

Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dat levert extra ammoniakemissie op. Streven is om zo min mogelijk dieren in de stal te hebben die geen melk geven. Het aantal van 6 stuks jongvee op 10 melkkoeien is haalbaar voor het gemiddelde bedrijf. Het houden van minder jongvee is op een aantal manieren te realiseren:

  • afvoeren van overtollig jongvee;
  • hogere melkproductie per koe;
  • verhogen duurzaamheid veestapel.

 Afvoeren van overtollig jongvee

Door overtollig jongvee af te voeren neemt de stikstofuitstoot door jongvee op het afvoerende bedrijf af. Daardoor is er een efficiëntere benutting van het voer voor melkproductie met minder verliezen van stikstof en ammoniak. Een nog hogere reductie is te behalen met het uitbesteden van de totale jongveeopfok.

Hogere melkproductie per koe per jaar

Bij een hogere melkproductie per koe zijn minder koeien nodig, dus minder jongvee, om bij eenzelfde uitvalspercentage koeien te vervangen. Met het wegvallen van het melkquotum is het verhogen van de melkproductie voor veel veehouders interessant. Uitgangspunt is zoveel mogelijk voer om te zetten naar melk, dat is bij een hogere productie efficiënter. Het economisch rendement van melk produceren is beter dan het opfokken van jongvee.

Verhogen duurzaamheid veestapel

Verduurzaming van de veestapel leidt tot een hogere levensproductie per koe. Het vervangingspercentage heeft een grote invloed op de hoeveelheid jongvee die een bedrijf aanhoudt om afgevoerde melkkoeien te vervangen en een veestapel van lacterende dieren in stand te houden. Het gemiddelde cijfer in Nederland ligt nu rond de 30 tot 35 procent vervanging per jaar. Dat percentage is terug te brengen tot een maximum van 25 procent vervanging, of zelfs lager.

Resultaat

Effect op Beoordeling
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van de daling van het aantal stuks jongvee
Technisch resultaat + Hogere melkproductie per koe.
Diergezondheid + Duurzamere veestapel
Welzijn + Minder ziekte incidentie en minder afvoer van dieren.
Arbeid + Minder dieren verzorgen
Investering 0
Kosten + Minder opfokkosten van jongvee en hogere productie per koe resulteert in lagere kosten per kg melk.

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Deze maatregel is praktijkrijp.

Meer informatie

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]