Nieuws

/Nieuws
­

Netwerk ‘ammoniak op veen’ aan de slag met AmmoniakWijzer

In het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’ zijn vijf groepen melkveehouders in West-Nederland op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie op hun bedrijf te beperken. Om meer inzicht te […]

17 september 2015|

Juiste toediening van drijfmest geeft hogere stikstofbenutting

Beperking van ammoniakemissie geeft een betere stikstofwerking van mest. Dat bespaart kunstmest. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) geeft richtlijnen voor de berekening van de st […]

10 augustus 2015|

Maatregelen “waarheen met ammoniak op veen”

In het praktijknetwerk ‘Ammoniak op Veen’ zijn vijf groepen melkveehouders in West-Nederland op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ze worden daarbij ondersteund door het Veenweid […]

10 augustus 2015|

Navigator straks ook te gebruiken als excretieplanner

Proeftuin Natura 2000 Overijssel gaat de eerder opgeleverde Ammoniak Navigator verder uitbouwen tot een ammoniak- en excretieplanner. De bèta-versie van de Ammoniak Navigator is de afgelopen maanden d […]

14 juli 2015|

Kennisvraag: berekenen energiewaarden in voer pluimvee?

In de digitale gereedschapskist van de Proeftuin zitten tientallen maatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie op het bedrijf. Soms ontstaan vragen over de effecten van maatregelen of de w […]

1 juli 2015|

Maatregel uitgelicht: verlagen ruw eiwitgehalte in rantsoen jongvee

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatrege […]

24 juni 2015|