Maatregel uitgelicht: verlagen ruw eiwitgehalte in rantsoen jongvee

//Maatregel uitgelicht: verlagen ruw eiwitgehalte in rantsoen jongvee

Maatregel uitgelicht: verlagen ruw eiwitgehalte in rantsoen jongvee

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘verlagen ruw eiwitgehalte rantsoen jongvee’ is praktijkrijp voor de melkveehouderij.

Beschrijving
Jongvee draagt bij aan de totale stikstofuitstoot van de veestapel op een melkveebedrijf. Na de opname van het rantsoen scheidt het dier overtollig stikstof uit, onder andere via urine in de vorm van ureum. Ureum wordt door contact met mest op de vloer en in de mestkelder snel omgezet naar ammoniak. Jongvee is minder efficiënt in het vastleggen van stikstof dan melkvee. Melkvee legt ongeveer 25 procent van de opgenomen stikstof vast, bij jongvee is dat maar 5 tot 15 procent. Iedere verlaging van het eiwitgehalte in het rantsoen draagt direct bij aan verlaging van de stikstofuitstoot en dus de ammoniakemissie. Hoeveel ammoniakreductie haalbaar is, is sterk afhankelijk van het voedingsmanagement van jongvee en het bedrijfstype.

Mogelijkheden tot verlaging
Op melkveebedrijven wordt relatief weinig aandacht gegeven aan het eiwitgehalte in jongveevoeding. Jongvee krijgt vaak restpartijen en ruwvoer van mindere kwaliteit, waaronder herfstkuilen met hoge eiwitgehalten. Het jongvee beter op de voedernormen voeren, leidt waarschijnlijk al tot een vermindering van de stikstofuitscheiding en dus ook de ammoniakemissie. De mogelijkheden om het eiwitgehalte van het rantsoen te verlagen zijn veel beperkter bij jongvee dan bij melkvee. Maiskuil wordt hoofdzakelijk aan melkvee gevoerd, evenals de graskuilen en het weidegras met de hoogste kwaliteit. Daarnaast wordt slechts een geringe hoeveelheid krachtvoer aan jongvee verstrekt zodat ook dat niet veel sturingsmogelijkheden oplevert. Een optie is om stro en brok aan jongvee te voeren.

Ervaringen in de praktijk
Pilotveehouder Rudie Freriks voert al enige jaren stro en brok aan pinken en droge koeien. Een gemakkelijke, maar relatief dure maatregel gezien de ammoniakreductie die ermee te behalen is. “Ik zou echter niet meer anders willen, de koeien zijn heel gezond.” Hier lees je meer over zijn ervaringen met de maatregel.

De maatregel ‘verlagen ruw eiwitgehalte rantsoen jongvee is te vinden in de digitale gereedschapskist van de Proeftuin.

2017-06-12T13:23:02+02:00