Netwerk ‘ammoniak op veen’ aan de slag met AmmoniakWijzer

//Netwerk ‘ammoniak op veen’ aan de slag met AmmoniakWijzer

Netwerk ‘ammoniak op veen’ aan de slag met AmmoniakWijzer

In het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’ zijn vijf groepen melkveehouders in West-Nederland op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie op hun bedrijf te beperken. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van verschillende maatregelen gaan de melkveehouders aan de slag met de AmmoniakWijzer van de Proeftuin.

Met de AmmoniakWijzer kunnen de deelnemers van het netwerk verkennen welke emissiebeperkende maatregelen passen bij hun bedrijf. Ter voorbereiding van hun volgende bijeenkomst is de melkveehouders gevraagd om met de AmmoniakWijzer een bedrijfssituatie, die zoveel mogelijk lijkt op hun eigen bedrijf, door te rekenen met één of meerdere maatregelen. Ze krijgen dan direct een beeld van de verwachte ammoniakreductie en inkomenseffecten van de gekozen maatregel(en). Meer informatie over de AmmoniakWijzer is hier te vinden.

Presentatie managementmaatregelen
Het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’ kijkt hoe de ammoniakemissie te verminderen is met de veestapel, mest en aanwending, de bodem, de oogst en de bewaring van het gewas. Bovendien verdiept één van de groepen zich in maatregelen die passen op grootschalige melkveebedrijven. Uit hun zoektocht blijkt dat beslissingen in het management direct effect hebben op de emissie van ammoniak. Deze maatregelen hebben ze verzameld in een presentatie. Veenweide Innovatie Centrum (VIC), PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research ondersteunen het netwerk.

2015-10-21T10:36:27+02:00