­

AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

7 juni 2016|

De praktijkbedrijven die deelnemen aan Proef op de Som, deelproject van Proeftuin Natura 2000, hebben een AmmoniakCheck van hun bedrijf gekregen. Dit […]

Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

6 juni 2016|

Om de sleepvoetbemester na 2017 te kunnen behouden voor het toedienen van mest op veen- en kleigrond loopt er momenteel een veldonderzoek. Onderzocht […]

Meer melkproductie met minder ammoniakemissie

6 juni 2016|

De zes pilotveehouders van Proeftuin Natura 2000 hebben de afgelopen jaren meer melk geproduceerd met minder ammoniakemissie. In de periode 2010-2014 […]

Over ammoniak

Proeftuin Natura 2000 richt zich op de realisatie van Natura 2000-doelstellingen met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen.

Lees meer

Financiers