­

Stevige inhoudelijke discussies onder deelnemers

8 december 2016|

De ene melkveehouder wil maïs uit zijn rantsoen halen en de ander kiest er juist voor om maïs er in laten. Tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst va […]

Kennisvraag: Hoe kan ik met het ureumgetal sturen op ammoniakemissie?

30 november 2016|

Antwoord:
Op bedrijfsniveau is dat lastig. Een hoog ureumgetal betekent eigenlijk dat er eiwit onbenut blijft in het rantsoen. Grofweg kan gesteld wo […]

Lugtenberg speelt met ruw eiwitgehalten

22 november 2016|

Tom Lugtenberg wil de ammoniakuitstoot op zijn melkveebedrijf in Olst verlagen. Hij doet dit door het ruw eiwit in het rantsoen terug te brengen […]

Over ammoniak

Proeftuin Natura 2000 richt zich op de realisatie van Natura 2000-doelstellingen met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen.

Lees meer

Financiers