­

Sturen met de KringloopWijzer? Snelcursus ammoniak voor adviseurs

8 november 2017|

Vanaf 2018 gaat de Duurzame Zuivelketen meer aandacht leggen bij een aantal milieu-indicatoren, waaronder ammoniak. Is de basiskennis over de Kring […]

Tom Lugtenberg: ‘Minder jongvee voor meer omzet’

2 oktober 2017|

Melkveehouder Tom Lugtenberg uit Olst nam deel aan Proef op de Som, deelproject van Proeftuin Natura 2000. De melkveehouder probeert zo min mogelij […]

Maatregelen in één oogopslag

2 oktober 2017|

Welke maatregelen zijn te nemen voor ammoniakreductie in de melkveehouderij? Welke voor- of nadelen zijn bekend? In het ‘Maatregelenoverzicht voor […]

Over ammoniak

Proeftuin Natura 2000 richt zich op de realisatie van Natura 2000-doelstellingen met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen.

Lees meer

Financiers