­

Veel belangstelling voor themamiddag mesttoedienen per 2018

12 april 2017|

Er moesten flink wat stoelen bij om de ruim 75 geïnteresseerden een plek te kunnen geven in de zaal. Het verbod op de sleepvoet per 2018 leeft duideli […]

Stevige inhoudelijke discussies onder deelnemers

8 december 2016|

De ene melkveehouder wil maïs uit zijn rantsoen halen en de ander kiest er juist voor om maïs er in laten. Tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst va […]

Kennisvraag: Hoe kan ik met het ureumgetal sturen op ammoniakemissie?

30 november 2016|

Antwoord:
Op bedrijfsniveau is dat lastig. Een hoog ureumgetal betekent eigenlijk dat er eiwit onbenut blijft in het rantsoen. Grofweg kan gesteld wo […]

Over ammoniak

Proeftuin Natura 2000 richt zich op de realisatie van Natura 2000-doelstellingen met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen.

Lees meer

Financiers