Maatregelen in één oogopslag

//Maatregelen in één oogopslag

Maatregelen in één oogopslag

Welke maatregelen zijn te nemen voor ammoniakreductie in de melkveehouderij? Welke voor- of nadelen zijn bekend? In het ‘Maatregelenoverzicht voor ammoniakreductie’ van Proeftuin Natura 2000 worden de mogelijkheden op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Bekijk het overzicht hier.

“Op het gebied van voer, mest, stal of diermanagement kan ammoniakemissie gereduceerd worden. Welke maatregel voor wie interessant is, hangt af van de eigen interesse, bedrijfsvoering en of het past bij waar het bedrijf nu staat, stelt projectleider Cathy van Dijk. ‘Waar de een kiest voor een eenmalige aanpassing op de stal, kiest de ander voor een maatregel die dicht tegen het dagelijkse management ligt. Er zijn maatregelen die passen bij beide keuzes’. Wat we merken als we met deelnemers praten, is dat er behoefte is aan het naast elkaar zetten van maatregelen met zicht op de andere effecten van een maatregel dan alleen ammoniak. Het overzicht komt daaraan tegemoet.

Maatregelen in bestaande stallen

In het maatregelenoverzicht worden alle maatregelen die in de praktijk toepasbaar zijn, gepresenteerd. De categorieën milieu, technische resultaten, dierenwelzijn, arbeid en kosten zijn per maatregel beoordeeld. In dit overzicht is een maatregel namelijk benoemd vanuit de bijdrage aan de reductie van ammoniak op het bedrijf. Dezelfde maatregel heeft ook effect op andere onderdelen van de bedrijfsvoering. Met het overzicht wordt dat in een keer zichtbaar. Natuurlijk wordt ook het percentage ammoniakreductie dat te behalen is op de bedrijfsemissie vermeld. Van Dijk: “Het uitgangspunt is dat voor elke veehouder een maatregel beschikbaar is. Veehouders denken snel dat alleen met een emissiearme vloer winst te halen is, maar ook met een bestaande stal is nog veel voordeel te behalen met relatief eenvoudige maatregelen.”

2017-10-09T14:58:25+02:00