Jan Oude Hengel

Jan Oude Hengel2019-02-04T10:42:58+01:00

Jan Oude Hengel

Jan Oude Hengel

Jan Oude Hengel

Adviseur van:             Jan Hemstede
Organisatie:                BOMAP (ForFarmers)
Functie:                     Natuurbeschermingswet-vergunningen melkveehouderij

Actueel
Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer
Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs
Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen
Excursie emissiearme vloeren
Pilotadviseurs voortvarend van start
70 bezoekers pilotbedrijven Stamsnieder en Ter Braak
Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk
Najaarsbijeenkomst: Ammoniakreductie via voeding
Adviseurs pilotgroep nemen BEX en BEA onder de loep
Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit

Jan Oude Hengel aan het begin van het project:
“Er moet meer mogelijk zijn, dan wat nu is erkend. De ondernemers willen wel, maar we moeten ze helpen om handvatten te ontwikkelen”. Jan neemt in dit project de ervaring van vergunningverlening in de melkveehouderij mee.