Erik Wessels

Erik Wessels2019-02-04T10:42:59+01:00

Erik Wessels

Melkveehouder Erik Wessels
Plaats:               Rijssen
Bedrijf:              125 melkkoeien, 50 stuks jongvee
Oppervlakte:      51 hectare (gras en mais)
Stal:                  Ligboxenstal met robotschuif
Natura 2000:      Op 5 kilometer

Actueel

erik wesMet oplossingen ontwikkelingsmogelijkheden houden”
De nieuwe stal van Erik Wessels biedt plaats aan zo’n 175 melkkoeien, terwijl er momenteel zo’n 125 lopen. “Elk jaar melken we een paar koeien meer, dat is een normale ontwikkeling. Door mee te  denken over oplossingen voor de ammoniakemissie hoop ik dat we ontwikkelings-mogelijkheden voor ons bedrijf houden.” Met natuurgebied De Borkeld op 350 meter afstand ligt het melkveebedrijf van Erik in een zogenaamd verwevingsgebied. Echter ook de snelweg A1 ligt er tussen. “Die gaan ze binnenkort verbreden naar 6 banen. Wanneer van ons als landbouw een inspanning verwacht wordt voor het reduceren van de ammoniakuitstoot zou je dat toch ook bij het verkeer verwachten.”

Erik probeert echter in oplossingen te denken en is nieuwsgierig naar eenvoudige oplossingen om in bestaande stallen een reductie te realiseren. “Het type huisvesting in de intensieve veehouderij leent zich makkelijker om wat met huisvesting te doen, wellicht dat we als melkveehouders meer naar de mest moeten kijken.” Een idee dat Erik beschrijft is het sprayen van een middel op de roosters met de mestrobot waardoor ammoniak gebonden wordt. “Het zijn gedachten”, geeft Erik aan. “Ik hoop dat we in het project meer te weten komen hoe ammoniak zich in de stal gedraagt en wat we aan mesttoevoeging zouden kunnen doen.” Het wordt een inspirerende zoektocht. “Maar wel belangrijk, we kunnen als sector beter zelf meewerken aan oplossingen dan dat we te maken krijgen met opgelegde wetgeving.”