Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?

/Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?2019-02-04T10:42:50+01:00

Kennissessie gebiedsmaatregelen“Waarom staat er een vraagteken in de titel? Omdat we op deze vraag zelf ook nog niet het antwoord hebben.” Dat was de aftrap van de kennissessie ‘Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?’ door sessieleiders Cathy van Dijk en Inge Hageman. In deze sessie verkenden zij samen met de aanwezigen de vraag: Welke emissiebeperkende maatregelen kun je in een gebied inzetten? De Proeftuin vult de gereedschapskist vooral met maatregelen die op het bedrijf zelf gericht zijn. Zijn deze maatregelen ook breder in te zetten?

Van Dijk en Hageman geven een voorbeeld van een maatregel in ontwikkeling: het plaatsen van een 50 meter brede bomenrij rond het bedrijf. Dat scheelt 8 tot 12 procent emissie omdat de bomen de verspreiding van de emissie beïnvloeden. “Interessant, werkt dat ook zo voor een rij windmolens?” vraagt een deelnemer in de zaal. Daar is op dit moment geen antwoord op. Een ander voorbeeld is het bewuster omgaan met de mestaanwending. Met een bijdrage van meer dan 50 procent aan de bedrijfsemissie verdient dit nadere aandacht. Wat als je
samen met de buurman de kavels anders inricht?

Afbeelding websiteNa een inhoudelijke discussie ziet een meerderheid van de deelnemers wel heil in een gebiedsaanpak. Diverse randvoorwaarden worden genoemd zoals het opstellen van een nulmeting en of dit een vrijwillig of verplicht traject moet zijn. Naast de gezamenlijke voordelen moeten ook de individuele voordelen aanwezig zijn. Een deelnemer pleit voor een milieucoöperatie waarin gebiedspartners samen optrekken. “En dan vanuit de natuur geredeneerd, om samen zo ver mogelijk te komen in de toekomst. We moeten als landbouwsector niet steeds verder bij de natuur vandaan raken.”

Link naar de presentatie

———————————————————————————————————————————————————

Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen