Kennissessie 1: Economie en ammoniak

/Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 1: Economie en ammoniak2019-02-04T10:42:50+00:00

IMG_2749De kennissessie “Economie en Ammoniak” startte met een korte Ren-Je-Rot-quiz. De ruim 50 deelnemers konden per vraag uit drie antwoorden kiezen. De vragen waren pittig: slechts vijf deelnemers, waaronder drie veehouders, hadden alle antwoorden goed. Met deze snelle quiz leerden de deelnemers onder meer dat 30 tot 55 procent van de bedrijfsemissie uit de stal komt en dat het emissiearm aanpassen van de stal €183,– per koeplaats kost. Onderzoeker Michel de Haan van Wageningen UR lichtte de cijfers toe.

De basis voor deze kennissessie komt uit het wetenschappelijke rapport dat De Haan met zijn collega’s opstelde. Samen bekeken zij de economische situatie op de pilotbedrijven uit het Proeftuinproject en rekenden zij door wat het effect van bepaalde maatregelen is op ammoniak en economie. Uit deze berekeningen blijkt dat door het nemen van (een combinatie van) Kennissessie economiemanagementmaatregelen de ammoniakemissie van melkveebedrijven fors te verminderen is. In veel gevallen zorgen deze maatregelen zelfs voor een hoger inkomen. Het voordeel kan daarbij oplopen van €50,- tot €120,- per dierplaats ten opzichte van het emissiearmmaken van de stal.

Link naar presentatie
Link naar kennisquiz
Link naar rapport

—————————————————————————————————————————————————————

Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen