Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

//Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

IMG_2744In de kennissessie ‘Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf’, vertelt melkveehouder Henk van Dijk wat hij als pilotveehouder heeft gedaan binnen de Proeftuin en wat zijn resultaat was. Toen hij in 2011 aan het project begon had hij 2.798 kg ammoniak, in 2014 was dit gedaald naar 2.519 kg. Hoe heeft hij dat bereikt?

Van Dijk doet zijn strategie uit de doeken: meer weiden, mest verdund uitrijden, betere N-benutting van gras en jongvee op stro en brok. Deze maatregelen hebben één ding gemeen: het zijn geen
stalmaatregelen, maar 540416managementmaatgelen. Van Dijk: “Stalmaatregelen zijn zeker niet zinloos, maar het zijn wel dure maatregelen om een kleine emissiereductie te bereiken.” Maatregelen zijn niet van de ene op de andere dag ingevoerd. Ook past de ene maatregel beter bij het bedrijf dan de andere.

De vaste adviseur van Van Dijk, Gerrit de Lange, geeft een goede raad mee aan de aanwezigen: “Zorg ervoor dat je je stikstof weet te verbeteren, want dat merk je in de portemonnee. Ammoniakwinst behalen en daarnaast zelfs een financieel voordeel. Die kant moeten
we op.”

Link naar presentatie
Link naar informatieblad Extra weidegang
Link naar informatieblad Verlagen ruw eiwitgehalte voer melkvee

————————————————————————————————————————————————

Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen

2019-02-04T10:43:24+01:00