Adviseurs weer up-to-date

//Adviseurs weer up-to-date

Adviseurs weer up-to-date

Het verzilvertraject, de intensieve sectoren, het monitoren van de Totaal Ammoniakaal Stikstof(TAN)-productie: er kwam veel voorbij tijdens het overleg van de Proeftuinadviseurs in september. Ze kregen een update van ontwikkelingen binnen het project en dat leverde genoeg gespreksstof op. Bijvoorbeeld over de voortgang en praktische uitwerking van onderdelen binnen de Proeftuin.

Het vergunbaar krijgen van de ammoniakereducerende maatregelen voor de NB-wetvergunning beschouwen de adviseurs als één van de belangrijkste taken van de Proeftuin. Recent heeft de Proeftuin weer meerdere maatregelen aangedragen bij de Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel om tot verzilvering te komen. In november komt de Commissie bij elkaar om deze te bespreken. Mocht zij positief staan tegenover de maatregelen dan gaan deze door naar de afdelingen Vergunningen en Handhaving van de Provincie. Voermaatregelen voor melkveebedrijven mogen wat de adviseurs betreft met stip op één staan in het verzilvertraject. “Dat is voor veel agrarische ondernemers een trigger om serieuzer met de vermindering van ammoniakemissie aan de slag te gaan”, schetste één van de adviseurs. “Veehouders weten vaak niet dat met voermaatregelen een reductie van 10 tot 15 procent mogelijk is.” Op dit moment zijn voor de melkveehouderij enkel stalmaatregelen verzilverd.

Bredere belangstelling verzilvertraject
De verzilverde maatregelen zijn nu alleen door Overijsselse veehouders te gebruiken bij de aanvraag van de NB-wetvergunning. Jammer, is de algemene reactie tijdens het overleg. Want eigenlijk moeten alle veehouders in Nederland de mogelijkheid hebben om de verzilverde maatregelen in te zetten en hun ondernemersruimte te vergroten. De bij de Proeftuin betrokken adviesorganisaties werken ook in andere provincies en willen graag hun klanten ook van het verzilvertraject laten profiteren. De Proeftuin heeft hier weinig invloed op, maar kon de adviseurs wel meedelen dat er vanuit andere provincies in Nederland belangstelling is voor het verzilvertraject. Daarnaast heeft de Proeftuin alle reeds verzilverde maatregelen bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ingediend om op de PAS-lijst opgenomen te worden. Dit biedt landelijke gebruiksmogelijkheden. Kijkend naar de verzilverde maatregelen specifiek voor de intensieve sectoren kregen de adviseurs te horen dat de Proeftuin deze maatregelen ook opneemt in het verzilvertraject voor andere sectoren, zoals de geiten- en kalkoenhouderij.

Monitoren van TAN-productie
De Proeftuin presenteerde tijdens de bijeenkomst ook de Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN)-productiecijfers van de pilotmelkveehouders. “Waardevol”, noemden de adviseurs deze wijze van monitoren. Het berekenen van de TAN-productie heeft als voordeel, ten opzichte van bijvoorbeeld de BEX, dat het maandelijks in beeld te brengen is. Zo is gedurende het jaar een indicatie te krijgen hoe de veehouder ervoor staat, wanneer die score vergeleken wordt met die van dezelfde periode een jaar eerder. Hierdoor kan de ondernemer tussentijds bijsturen als dat nodig blijkt.

2015-10-24T23:21:18+02:00