Ruw eiwit in voer kraamzeugen verlagen

Ruw eiwit in voer kraamzeugen verlagen2019-02-04T10:42:45+01:00

 

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke factsheet Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad voor deze maatregel

Beschrijving 
Deze maatregel is gericht op het verlagen van ureumconcentratie in urine. Ureum wordt op de vloer en in de mestkelder zeer snel omgezet in ammoniak. Eiwitten in het voer bestaan uit aminozuren, waarvan stikstof een belangrijke component is. Na het opnemen van het rantsoen en de vertering scheidt de zeug overtollig stikstof uit. Een van de belangrijkste componenten is de hoeveelheid ureum in de urine. Een gedeelte van de ammoniak vervluchtigt, het andere deel blijft opgelost in de mest in de vorm van ammonium.

Door de behoefte en het aanbod van stikstof beter op elkaar af te stemmen, kan het overschot aan stikstof verminderd worden. Het terugbrengen van het eiwitgehalte in het voer is hiervoor een goede maatregel. Door de samenstelling van het mengvoer te veranderen, kan het aandeel ruw eiwit met 8 tot 12 g/kg teruggebracht worden. Om tegenvallende technische resultaten bij een lager eiwitgehalte te voorkomen is aanvulling van essentiële aminozuren nodig.

Effectiviteit
Deze maatregel verlaagt de ammoniakemissie met ongeveer 10 procent per -10 g/kg verlaging bij een referentiewaarde van 158 g/kg ruw eiwitgehalte in het voer. Uit onderzoek blijkt dat een verlaagd eiwitgehalte van 10 procent geen negatief effect heeft op de conditie en de productie van de zeugen, mits essentiële aminozuren in het voer zijn toegevoegd.

Praktijkinformatie 

Effect verlaging 8 g/kg

Effect op Beoordeling
Milieu + Ammoniakreductie van 10% per -10 g/kg
Technisch resultaat 0 Geen effect wanneer essentiële aminozuren worden aangevuld
Diergezondheid 0
Welzijn 0
Arbeid 0
Investering 0
Kosten Extra kosten bedragen ca. € 0,25 per 100 kg voer*

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Effect verlaging 12 g/kg

Effect op Beoordeling
Milieu + Ammoniakreductie van 12%
Technisch resultaat 0 Geen effect wanneer essentiële aminozuren worden aangevuld
Diergezondheid 0
Welzijn 0
Arbeid 0
Investering 0
Kosten Extra kosten bedragen ca. € 2,60 per 100 kg voer*

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

*kosten van voermaatregelen zijn sterk afhankelijk van hoe scherp andere criteria/randvoorwaarden in voeroptimalisatie worden gesteld: bij minder scherpe criteria zijn de meerkosten beduidend lager.