Toevoeging benzoëzuur in voer vleesvarkens

Toevoeging benzoëzuur in voer vleesvarkens2019-02-04T10:42:47+01:00
Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke informatie Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind  hier  het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

Het toevoegen van benzoëzuur aan het voer van vleesvarkens geeft een verlaging van de ammoniakemissie tot 16 procent. Ook levert het een verbetering van de groei en voederconversie op.

Benzoëzuur verlaagt de pH in het voer. Dat maakt het voer zuurder en dat is beter voor de darmgezondheid. Door het toevoegen van benzoëzuur wordt de pH van de urine en de mest ook verlaagd, waardoor deze rantsoenaanpassing ook zorgt voor een lagere ammoniakemissie. Voor een reductie van 16 procent is de toevoeging van 10 g/kg benzoëzuur nodig. Dit brengt wel € 1,50 extra voerkosten met zich mee per 100 kilogram voer.

Goed voor darmgezondheid
Door het verbeteren van de darm-gezondheid is een positief effect te verwachten op de productieresultaten, met een hogere groei en een verbeterde voerconversie. Benzoëzuur is daarmee ook in te zetten als vervanger van antibioticum in het voer.

Europees geregistreerd
Benzoëzuur heeft een EU-registratie als een zoötechnisch diervoeradditief voor varkens. Aan het voer voor vleesvarkens mag op dit moment 0,5 tot 1% benzoëzuur worden toegevoegd.

Voer met benzoëzuur beschikt over een unieke voercode. Daarom moet de ondernemer het afnemen van een erkende mengvoerleverancier. Zo is en blijft de samenstelling van het geleverde en gebruikte veevoer inzichtelijk.

Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling
Milieu + Ammoniakreductie van ongeveer 16%
Technisch resultaat + Betere darmgezondheid, waardoor beter productie
Diergezondheid + Betere darmgezondheid
Welzijn 0
Arbeid 0
Kosten 0 Extra kosten van € 1,50 per 100 kg voer

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief