Welke kennissessies zijn er?

/Welke kennissessies zijn er?
Welke kennissessies zijn er?2015-11-09T16:17:04+01:00

1. Economie en ammoniak

Economische cijfers laten zien dat met reducerende maatregelen geld te verdienen is. Zo kan het toepassen van managementmaatregelen door een melkveehouder € 50  tot € 120 per dierplaats voordeliger zijn dan het emissiearm maken van de stal. Deze kennissessie toont verschillende uitkomsten van de Proeftuin. Middels de AmmoniakWijzer kijkt u mee in de effecten van maatregelen op de economische bedrijfsvoering.

2. Nieuwe gebiedsgerichte mogelijkheden?

Binnen de Proeftuin is de aandacht bij de individuele bedrijfsvoering gelegd, bezien vanuit de bedrijfsonderdelen stal – dier – veld. De uitkomsten zijn ook bruikbaar voor het omringende gebied. Welke uitkomsten dat zijn en wat dat voor een gebied kan betekenen wordt met de deelnemers van deze kennissessie doorgenomen.

3. Mesttoediening 2.0: meer grasgroei en fors minder emissie

De helft van totale ammoniakemissies op bedrijfsniveau vindt plaats in het veld. Hoe kan anders omgaan met mesttoediening zorgen voor extra grasgroei én bijdragen aan minder emissie? Het antwoord verneemt u in deze kennissessie.

4. Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Een ammoniakreducerende maatregel is niet zomaar ingevoerd. Het toepassen kan effecten elders in de bedrijfsvoering hebben. Waar naar te kijken en hoe is er te sturen? Melkveehouder Henk van Dijk en adviseur Gerrit de Lange delen hun ervaringen op dit vlak.

5. Borgen is de sleutel tot verzilveren

Wanneer doet een maatregel er werkelijk toe en biedt de realisatie van extra emissiereductie daadwerkelijk ruimte om te groeien? In Overijssel is dit gelukt door in samenwerking met de provincie een verzilvertraject op te zetten, waardoor een maatregel te gebruiken is voor een NB-wetvergunning. Wat zijn daarbij randvoorwaarden voor succes en met welke resultaten?

6. Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen

Management is een belangrijke factor voor de emissie op een melkveebedrijf. De Proeftuin ontwikkelde de Navigator, een instrument waarmee melkveehouders gedurende het jaar bij kunnen sturen. In deze kennissessie een uitleg over de werking en de mogelijkheden voor de praktijk.