Verrast door betaalbare maatregelen tijdens melkveecafé

/Verrast door betaalbare maatregelen tijdens melkveecafé
Verrast door betaalbare maatregelen tijdens melkveecafé2019-02-04T10:42:53+01:00

Verrast door betaalbare maatregelen tijdens melkveecafé

verastHoe kunnen ondernemers groeien met minder ammoniak? Die vraag stond dinsdag 12 maart 2013 centraal tijdens de laatste in de reeks van drie melkveecafés. In Beuningen kwamen ruim veertig ondernemers bijeen om aan de hand van ervaringen van drie expertondernemers verder te praten over het verminderen van ammoniakemissie. De Melkvee Academie organiseerde deze bijeenkomst samen met de Proeftuin en de LTO Noord-afdelingen Dinkelland en Losser.

Pilotveehouder Rudie Freriks vertelde tijdens de bijeenkomst welke maatregelen hij toepast op zijn bedrijf om de ammoniakemissie te verminderen. Komend jaar richt hij zich nog scherper op het rantsoen. Dit betekent beter bijhouden en meten hoeveel ruw eiwit er in het voer zit. Ook wil hij in het voorjaar minder kunstmest gebruiken en de koeien eerder naar buiten doen. Door een strak bemestingssysteem streeft hij naar een betere stikstofbenutting en minder ammoniakemissie. Een spannende combinatie, en er kwamen dan ook veel vragen vanuit de zaal. Is sturing op ammoniakuitstoot wel mogelijk bij beweiding? En hoe is de beweiding op te nemen in het bemestingsplan? Proeftuin Natura 2000 Overijssel verzamelde over de werking en effecten van extra weidegang informatie en neemt de maatregel mee binnen het verzilvertraject.

Ook pilotveehouder Henk van Dijk vertelde over zijn ervaringen tijdens het melkveecafé. Zijn verhaal richtte zich vooral op het aanwenden van mest. Om te komen tot een optimale gewasopbrengst is het erg belangrijk om nauwkeurig te werken. Ook de timing en de hoeveelheid mest spelen hierbij een grote rol. Derde uitgenodigde expertondernemer Thijs Nijmeijer gaf uitleg over zijn emissiearme stalvloer, waarna een levendige discussie ontstond over de emissiecijfers van vloeren.

Gespreksleider Henry Steverink peilde aan het einde van de bijeenkomst de reacties. Veel ondernemers waren verrast door het aantal betaalbare maatregelen om de emissie van ammoniak te reduceren.