Koolzaadstro als strooisel

//Koolzaadstro als strooisel
Koolzaadstro als strooisel2019-02-04T10:43:33+01:00

Project Description

Kennisvraag: Koolzaadstro als strooisel?

Koolzaadstro als strooiselDe pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.

Melkveehouder Henk van Dijk stelde de volgende vragen: Wat is er bekend over de toepassing van koolzaadstro als strooisel, de werking ervan in mest en het verwachte effect op de ammoniakemissie?

Antwoord
Wanneer de bedekking in diepstrooiselboxen uit stro of zaagsel bestaat en boxen goed schoon blijven, komt er maar weinig ammoniakemissie vrij. Een aanpassing van het soort strooisel heeft dus geen direct effect op de ammoniakemissie. Het koolzaadstro komt vervolgens terecht in de mestkelder, maar ook daar is geen effect op de ammoniakemissie te verwachten. De hoeveelheid stro in de kelder is te weinig om van een strokorst te spreken. Bij een strokorst komt minder ammoniakemissie vrij, omdat het emitterend oppervlak van de mest verminderd. Daarnaast is bij roostervloeren een continue aanvoer van verse mest en urine in de kelder. Bij het contact tussen mest en urine vindt vorming van ammoniak plaats.

Koolzaadstro heeft als strooisel vooral het kenmerk dat het goed vocht opneemt. Ten aanzien van mest en bodemkwaliteit wordt (koolzaad)stro soms aanbevolen boven zaagsel omdat het sneller afbreekt.