‘Wat Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt, is toepasbaar in heel Nederland’

//‘Wat Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt, is toepasbaar in heel Nederland’

‘Wat Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt, is toepasbaar in heel Nederland’

Maandag 24 oktober ging de Proeftuin Natura 2000 Overijssel van start in De Lutte. Een project gericht op ontwikkelperspectief voor agrariërs rond Natura 2000-gebieden én op realisatie van Natura 2000-doelstellingen in de provincie Overijssel. Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel zien de Proeftuin als kans om echt aan de slag te gaan.

‘Het mooiste zou zijn als we aan het eind van dit jaar als overheid met provincies, natuurbeheerders, waterschappen, ondernemers en andere partijen kunnen zeggen, met deze Programmatische Aanpak Stikstof gaan we aan de slag. Het gaat voor niemand 100 procent goed worden, maar met overeenstemming op 90 procent kunnen we in ieder geval starten. ‘Staatssecretaris Henk Bleker, ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, toonde op 24 oktober 2011 wederom zijn praktische inslag. Hiermee bracht hij passende woorden voor de startbijeenkomst van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Want, praktisch aan de slag, gereedschappen voor ammoniakreductie ontwikkelen en samen met betrokken partijen zoeken naar ontwikkelruimte voor agrarische ondernemers, daar draait het om in dit project.

Mogelijkheid voor uitbreiding
Bleker sprak vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het landelijke beleid, gedeputeerde Hester Maij, provincie Overijssel, maakte de vertaalslag naar haar provincie en de Proeftuin. Maij: ‘Direct na deze bijeenkomst praten we met Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Henk Bleker verder over de PAS. Als we met 90 procent starten ben ik al lang blij. Als provincie steken we een flink bedrag in Proeftuin Natura 2000 Overijssel om goede, innovatieve ideeën te ontwikkelen die bedrijven de mogelijkheid geven om uit te breiden én die positief werken op het gehele gebied. Wat we hier in Overijssel ontwikkelen is toepasbaar in heel Nederland.’

Volgens gastspreker Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group Wageningen UR, liggen er ideeën genoeg op de plank. ‘Om deze in de praktijk te kunnen gebruiken moeten we naar maatwerk toe. Ammoniakreductie red je niet met generiek beleid’, stelt Scholten. ‘Het gaat hier om maatregelen die in de praktijk uitgeprobeerd moeten worden en daar is qua beleid en regelgeving ruimte voor nodig. ’Volgens Hester Maij moeten de betrokken partijen deze ruimte zeker geven, mits de maatregelen passen binnen de juridische kaders.

Juridische zekerheid voor ondernemers
Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Noord, benoemde de unieke samenwerking in het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel. ‘Via dit project steken overheid, onderzoek en ondernemers de koppen bij elkaar om oplossingen te zoeken en uit te werken’, beschrijft Schenk. ‘Voor onze sector is niet alleen het ontwikkelen van de gereedschappen van belang, maar we moeten ondernemers ook juridische zekerheid geven wanneer zij maatregelen toepassen. Werken aan ammoniakreductie moet gekoppeld zijn aan bedrijfsontwikkeling, dan gaan boeren het zeker toepassen.’

Klaar voor de toekomst?
Ondernemers Jan en Annelies Reimer stelden hun bedrijf in De Lutte beschikbaar voor de start van dit project. Deze bevlogen melkveehouders verweven al jarenlang natuur en landschap met hun bedrijfsvoering. Tijdens de rondleiding bleek dat door hun management de stikstofefficiëntie op het bedrijf bovengemiddeld is. Of het bedrijf nu echt klaar is voor de toekomst of dat er nog nieuwe gereedschappen voor ammoniakreductie wenselijk zijn, dat is echter nog niet duidelijk. Hiervoor moeten eerst de kaders vanuit beleid scherp gesteld worden. Als het streven van Bleker uitkomt, dan moet voor de jaarwisseling duidelijk zijn waar de ondernemers zich op moeten richten.

2015-10-30T17:08:54+01:00