Verbindingen onderzoek WUR en Proeftuin

//Verbindingen onderzoek WUR en Proeftuin

Verbindingen onderzoek WUR en Proeftuin

Op regelmatige basis verzorgt Wageningen UR Livestock Research een bijeenkomst voor de stakeholders van de PAS. De bijeenkomsten geven een doorkijk naar de onderzoeken die Wageningen UR doet op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, ter ondersteuning van de ontwikkeling van maatregelen in het kader van de PAS. Bij de laatste bijeenkomst op 13 november praatte Proeftuin Natura 2000 Overijssel de deelnemers bij over de voer- en diermanagementmaatregelen die de Proeftuin uitwerkt. Diverse Wageningen
UR-experts werken immers ook mee bij onderzoeken binnen de Proeftuin en soms worden onderzoekslijnen met elkaar verbonden.

De stakeholders van de PAS bestaat uit een brede groep variërend van mensen van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO), de omgevingsdiensten, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), en het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook diverse landbouworganisaties ontvangen een uitnodiging. De Proeftuin lichtte op 13 november meerdere onderwerpen toe, waaronder het gebruik van de Totale Ammoniakale Stikstof (TAN). Aan de hand van diverse, technische, presentaties maakte de Proeftuin duidelijk dat de stikstofproductie binnen alle diercategorieën vooral met voermaatregelen is te beïnvloeden. Wat wordt gegeten en wat komt er, in welke samenstelling, bij de staart weer uit.

De onderzoekslijn binnen de Proeftuin stond die middag centraal. Door de samenwerking met de pilotveehouders binnen het project wordt het onderzoek aanvullend getoetst en/of verder ontwikkeld in de praktijk. Zo verbindt de Proeftuin de praktijk daadwerkelijk met het onderzoek. Dat dit een belangrijke randvoorwaarde voor succes is, kwam ook naar voren bij vragen van de deelnemers tijdens de verschillende presentaties. De rode draad in die vragen: ‘en wat heeft de agrariër hier nu aan?’. Vanuit de Proeftuin luidt het antwoord steevast ‘praktische toepasbare maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn’.

2015-10-23T11:23:48+02:00