Veel energie op ‘extra weidegang’

//Veel energie op ‘extra weidegang’

Veel energie op ‘extra weidegang’

De Proeftuin is flink op stoom in het traject ‘extra weidegang’ dat dit jaar in gang is gezet. De verwachting is dat extra weidegang leidt tot ongeveer 15 procent emissiereductie. Daarbij ligt de focus op twee sporen: een wetenschappelijke onderbouwing van de maatregel en het dichtleggen van de handhavingsstukken. Naar verwachting levert de Proeftuin dit jaar nog twee rapporten op die op beide onderwerpen ingaan. Het conceptrapport over borging en handhaving is al gedeeld met de Duurzame Zuivelketen.

Het jaar 2014 is een goed jaar voor de weidegang geweest. Gunstig voor de reductie van ammoniakemissie, want in de wei vermengen mest en urine minder snel en dat beperkt de vorming van ammoniak. De interesse van de Proeftuin in ‘extra weidegang’ was gewekt na het doorrekenen van verschillende scenario’s bij pilotveehouder Rudie Freriks. Meer uren weiden per dag en/of meer dagen weiden werd afgezet tegen een aantal bedrijfsfactoren zoals voederwinning, voeropname, effect stal en uiteraard het effect op de kostprijs. Die resultaten smaakten naar meer, want onder de streep kon met extra weidegang meer emissie gereduceerd worden en was de kostprijs met 1 cent per kg melk te verlagen.

Twee trajecten
Om extra weidegang daadwerkelijk te ontwikkelen tot een ammoniakreducerende maatregel die veehouders kunnen inzetten bij hun NB-vergunningaanvraag, zette de Proeftuin twee parallelle trajecten in gang. Allereerst aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregel. Daarnaast is de borging en handhaving heel belangrijk. Want hoe kan straks gecontroleerd worden of er daadwerkelijk weidegang heeft plaatsgevonden? Dat moet bekend zijn anders kan er geen reducerend emissiepercentage aan worden toegekend. De uitkomsten van beide trajecten verwerkt de Proeftuin in twee rapporten. Binnenkort wordt de toepasbaarheid van de borgingsmethoden in de praktijk ook vervlochten in de ontwikkelingsroute van de maatregel ‘extra weidegang’.

2015-10-23T11:25:05+02:00