Veel bereikt voor pluimveehouders

//Veel bereikt voor pluimveehouders

Veel bereikt voor pluimveehouders

Vleeskuikenhouder Ruben ter Braak in Langeveen was binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel de enige pluimveehouder. Voor zijn sector leverde de Proeftuin diverse bruikbare maatregelen op.

De locatie en de vergunningen bieden ruimte voor verdere bedrijfsontwikkeling. Vleeskuikenhouder Ruben ter Braak in Langeveen wacht echter nog met het bouwen van een nieuwe stal. ‘Ondernemers in de pluimveevleessector moeten de komende jaren gericht kiezen voor welke markt ze willen produceren’, vertelt Ter Braak. ‘Dat betekent kiezen voor de productie van kip met meer toegevoegde waarde voor voornamelijk de binnenlandse markt, of productie van kip met een zo laag mogelijke kostprijs voor voornamelijk de exportmarkt. Die keuze wil ik eerst maken voor ik beslissingen nemen over eventuele bedrijfsuitbreiding.’

Ondernemer Ruben ter Braak komt graag goed beslagen ten ijs. Dat was een van de redenen voor hem om zich aan te melden als deelnemer aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel. ‘Voor mijn eigen bedrijfssituatie was de directe noodzaak om extra instrumenten te krijgen om ammoniakvervluchtiging te beteugelen, niet groot. Toch wilde ik dit niet laten lopen. Mede vanwege het belang dat de hele pluimveehouderij heeft bij een praktische benadering van de ammoniakproblematiek.’

Ter Braak stelt vast dat er door Proeftuin Natura 2000 Overijssel erkenning is gekomen voor diverse maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van de ammoniakemissie. ‘Een pluspunt in mijn ogen is dat het niet alleen gaat om technische maatregelen. De Proeftuin heeft ook ruimte geschapen voor managementmaatregelen’, legt Ter Braak uit. ‘Een voorbeeld van zo’n managementmaatregel is bijvoorbeeld het gebruik van snijmaïs als stalstrooisel’, zegt Ruben ter Braak. ‘Bij een collega in Manderveen zijn hier metingen aan gedaan. Het gevolg is dat Overijsselse vleeskuikenhouders met deze maatregel ammoniakruimte kunnen winnen.’

Erkenning kwam er ook voor het bijmengen van tarwe aan het vleeskuikenvoer als ammoniakbeperkende maatregel. ‘Tarwe bijmengen doen we al jaren met het oog op de technische resultaten, de gezondheid van de kuikens en de voerkosten. We verlagen hiermee het eiwitgehalte van het voer met zo’n 2 procent waardoor de N-excretie afneemt. En daardoor vermindert ook de ammoniakemissie.’ ‘Het is een maatregel die in mijn situatie prima past. Ook op andere vleeskuikenbedrijven is het relatief makkelijk toepasbaar’, zegt de ondernemer.

Olifantsgras
In zijn stallen heeft Ter Braak Wesselmann-heaters en -ventilatoren geïnstalleerd om aan de normen voor ammoniakreductie te voldoen. Verwarmen van het water dat nodig is voor dit verwarmingssysteem, doet hij met een biomassagestookte cv-ketel. Als brandstof gebruikt de vleeskuikenhouder een mengsel van houtsnippers en gehakseld olifantsgras. Dit olifantsgras teelt hij zelf op een perceel van 3,5 hectare. ‘Ik had geïnvesteerd in een houtgestookte cv-ketel om niet langer van aardgas afhankelijk te zijn. Het irriteerde me vervolgens dat de prijs van hout toch die van gas volgde. Om minder afhankelijk te zijn, ben ik begonnen met de teelt van olifantsgras om grotendeels zelf in mijn brandstofbehoefte te kunnen voorzien.’

Ter Braak verkleinde de brandstofbehoefte door het installeren van een warmtewisselaar. Deze wint warmte terug uit ventilatielucht die de stal verlaat. ‘Ook de warmtewisselaar draagt bij aan het terugdringen van de ammoniakemissie. Binnen de Proeftuin hebben we gekeken naar de gevolgen voor de ammoniakreductie door het stapelen van technieken.’ Dat hij de enige pluimveehouder was tussen de deelnemers aan Proeftuin Natura 2000 heeft Ter Braak niet als een nadeel ervaren. ‘Ik vond het juist wel inspirerend om collega’s uit andere veehouderijsectoren te treffen.

De uitwisseling van ideeën en ervaringen die daardoor ontstond, gaf onder meer de aanzet tot de ontwikkeling van BEX/BEA voor de intensieve veehouderij.’ ‘Met BEX/BEA bereken je de werkelijke uitstoot van stikstof en ammoniak per dier. De rundveehouderij heeft daarmee goede ervaringen opgedaan. Reden genoeg om ook af te tasten of we er in de pluimvee- en varkenshouderij wat mee kunnen’, legt Ter Braak uit. ‘Helaas is BEX/BEA voor onze sectoren nog niet helemaal klaar en kunnen we er pas in de loop van 2015 ervaring mee opdoen.’

Dit artikel komt uit de special over de ervaringen van vier jaar Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Vind de digitale special hier.

2015-10-23T09:50:45+02:00