Trots op resultaten pilotgroep

//Trots op resultaten pilotgroep

Trots op resultaten pilotgroep

“Door de inzet van de pilotveehouders heeft Proeftuin Natura 2000 Overijssel de beleidsmakers van veel praktische informatie kunnen voorzien. De bedrijfsontwikkelplannen van de veehouders, de praktische kijk op de nieuwe maatregelen, het meedenken over monitoring en ook de inbreng tijdens een rekenexercitie met Aerius hebben voor grote meerwaarde gezorgd…” Dit maakt dat de sector belangrijke stappen kan zetten in het veiligstellen van ontwikkelruimte. De resultaten van de Proeftuin tot nu toe doen er dus nu
landelijk toe.” Projectleider Cathy van Dijk schetste op 26 april 2013 tijdens de
bijeenkomst met de pilotveehouders kort en bondig het resultaat van de Proeftuin
waar de pilotveehouders een grote rol in hebben gehad.

Mooie resultaten waar de pilotveehouders trots op mogen zijn, maar niettemin hebben ze de voornemens voor extra maatregelen in 2013 ook weer scherp:

  • Rudie Freriks: beter verdelen mest, meer weidegang, meer koeien (maaien op aanpassen);
  • Jan Hemstede: ureum in de zomer beperkt houden/verder omlaag;
  • Ewald Stamsnieder: verlengen levensduur via droogstandsmanagement, onderzoeken of mest uitrijden via sleepslang met watertoevoeging en verdunnen van mest in de put via sproeien werkbare opties zijn;
  • Erik Wessels: graag aan de slag met ureaseremmers, staat open voor andere effectieve maatregelen voor zijn bedrijf;
  • Christiaan van Dalfsen: rantsoenoptimalisatie (krachtvoerkeuzes) en mogelijkheid tot aanzuren van mest in de opslag onderzoeken;
  • Henk van Dijk: nauwkeuriger weiden, testen met bemesten (water toevoegingen), graslandverbetering.

Blijf de ervaringen van de pilotveehouders en de uitkomsten volgen via www.proeftuinnatura2000.nl.

2019-02-04T10:43:30+01:00