Stamsnieder op LTO Noord-avond: “Groeien naar 200 melkkoeien”

//Stamsnieder op LTO Noord-avond: “Groeien naar 200 melkkoeien”

Stamsnieder op LTO Noord-avond: “Groeien naar 200 melkkoeien”

Op 13 november vond de vierde zeer goed bezochte sectoravond van de LTO Noord-vakgroep melkveehouderij plaats in Markelo. Een groot aantal melkveehouders hoorden daar ook het verhaal van Ewald Stamsnieder. Als een van de pilotondernemers binnen de Proeftuin vertelde hij over zijn ervaringen met ammoniakreducerende maatregelen. “Ik wil met mijn bedrijf groeien naar 200 melkkoeien. Om dat mogelijk te maken doe ik mee aan de Proeftuin en heb ik een BedrijfsOntwikkelingsPlan opgesteld, waarin staat met welke maatregelen ik de komende periode aan de slag wil.” Stamsnieder werkt graag met BEX en BEA om goed te kunnen sturen op in de stikstof en fosfaat efficiency op zijn bedrijf. ‘In 2012 was de emissie op ons bedrijf slechts 2,72 kg NH3/ton melk. Het is voor mij een grote uitdaging om meer melk te produceren zonder de emissie te verhogen’.

Het bedrijf van Stamsnieder telt 132 koeien en 80 stuks jongvee. “Jongvee tussen 6 maand en 3 maand voor afkalven gaan naar een jongveeopfokker. Dat draagt al fors bij aan de verlaging van de emissie op ons bedrijf. Op dit moment probeer ik via gerichte voeding de melkproductie per koe te verhogen zonder dat de emissie omhoog gaat. Ook probeer ik koeien langer te houden waardoor ook gemiddelde melkgift omhoog gaat”.

In 2013 wil Stamsnieder aan de slag met zorgvuldiger zodebemesten. “Beter bemesten zorgt voor beter benutten van de stikstof en daardoor ook een betere grasgroei”. In de stal wil de pilotondernemer verkennen wat de meerwaarde is van water sproeien met de mestrobot. Zo mogelijk in combinatie met een ureaseremmer. Verder wil Stamsnieder ook nog aan de slag met natuurgras in het rantsoen. Stamsnieder heeft mestraffinage nu bewust helemaal onder op het lijstje gezet. “Ik verwacht veel van mestraffinage, maar het is het laatste jaar erg stil rond dit onderwerp. Vandaar dat ik het even in de wacht heb gezet”. De pilotondernemer wil met bovengenoemde maatregelen een totale ammoniakemissiereductie van meer dan 30 procent realiseren. “De stal staat er al, nu nog zorgen dat deze – via kosteneffectieve maatregelen – vol kan met 200 melkkoeien”.

2015-10-30T15:09:52+01:00