Primeur prototype Ammoniakwijzer in Dalfsen

//Primeur prototype Ammoniakwijzer in Dalfsen

Primeur prototype Ammoniakwijzer in Dalfsen

De Ammoniakwijzer beleeft deze maand haar première tijdens vijf huiskamerbijeenkomsten van de LTO Noord-afdeling Dalfsen. Het gaat om een prototype van de tool die inzicht geeft in mogelijke ammoniakreducerende maatregelen voor het eigen bedrijf. ‘We willen, naast de pilotgroep van Proeftuin Natura 2000 Overijssel, graag meer veehouders kennis laten maken met dit instrument en laten testen’, legt projectleider Cathy van Dijk uit. ‘De uitnodiging van de afdeling Dalfsen om hen bij te praten over de voortgang van de Proeftuin als vervolg op een eerdere bijeenkomst, namen we dan ook graag aan.’

‘Tijdens de vijf huiskamerbijeenkomsten vertellen we over de voortgang van de maatregelen. Welke maatregelen zijn er inmiddels en wat kun je ermee? Een mooie kans om met de Ammoniakwijzer aan de slag te gaan’, vertelt Van Dijk. De Ammoniakwijzer is ontwikkeld om snel en indicatief inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen, hun effect op het reduceren van ammoniak en de bijbehorende kosten. Het is een zeer handige en praktische eerste stap om te komen tot de keuze van maatregelen die perspectiefvol zijn voor het eigen bedrijf en ook passen binnen de bedrijfsvoering.

Elk bedrijf uniek
Na het invullen van hun uitgangssituatie kunnen ondernemers in de Ammoniakwijzer aanvinken welke ammoniakreducerende maatregelen hen interessant lijken. De effecten van deze maatregelen op de ammoniak en de economische situatie worden vervolgens doorberekend. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van het Nederlands bedrijfsgemiddelde. Van Dijk: ‘Maatwerk voor de werkelijke uitvoering van maatregelen blijft logischerwijze nodig: ieder bedrijf en de bedrijfsvoering is uniek. De uitkomsten van de Ammoniakwijzer geven voldoende herkenbaarheid voor het eigen bedrijf om de volgende stap te zetten. Namelijk het verkennen van wat de maatregel op inhoud betekent voor de eigen bedrijfsvoering. Het toepassen van ammoniakreducerende maatregelen is de daaropvolgende stap.’

Brede verspreiding
Met de ervaringen van de veehouders in Dalfsen kan de Proeftuin het prototype van de Ammoniakwijzer verder aanscherpen. Naar verwachting kunnen vanaf dit voorjaar alle veehouders de Ammoniakwijzer gebruiken. Voor meer informatie over de Ammoniakwijzer; zie de nieuwsbrief Proeftuin Natura 2000 Overijssel van december 2013.

2015-10-30T11:21:21+01:00