Pluimveesector denkt actief mee

//Pluimveesector denkt actief mee

Pluimveesector denkt actief mee

Buiten de gebaande paden denken: dat was de vraag aan de pluimveehouders van studiegroep Bornebroek. Op 30 januari 2013 kwamen zij op uitnodiging van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en pilotveehouder Ruben ter Braak uit Langeveen bijeen in Markelo. Tijdens een creatieve sessie hebben de pluimveehouders samen nagedacht over mogelijk nieuwe maatregelen voor het bedrijf van Ruben, met een doorkijk naar de sector.

Vooraf gaf de Proeftuin de kaders aan: elke denklijn is goed en in plaats van ‘ja, maar’ vroeg de Proeftuin de pluimveehouders te reageren vanuit ‘ja, en’. Enkele experts van Wageningen UR waren ook aanwezig om vanuit hun kennis mee te denken. Na een voorzichtige start met verschillende ideeën bleken er vier aandachtsvelden naar voren te komen. Het eerste aandachtsveld zijn de voermaatregelen, waar nog wel mogelijkheden lijken te liggen. Ook hebben de pluimveehouders belangstelling voor de mogelijkheden voor strooisel, al dan niet in combinatie met vloeren. Het combineren van maatregelen kwam vaker naar voren tijdens de bijeenkomst en is daarmee het derde aandachtsveld. De verrassende afsluiter was het onderwerp landschapselementen. Vrijwel alle bedrijven zijn al bezig met landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld door groene borders te plaatsen zodat het bedrijf beter binnen de omgeving past. Dus vanuit de pluimveehouders de vraag: “Is dat groen niet op meerdere manieren te gebruiken?”.

De Proeftuin richt zich nu op het vervolg van de creatieve sessie. In ieder geval heeft het Ministerie van Economische Zaken alvast een inventarisatie gedaan naar bekende eigen rapporten waar het landschapselementen betreft. De Proeftuin kijkt in hoeverre maatregelen te combineren zijn. De eerste vervolgstappen van de creatieve sessie zijn alvast gezet.

2015-10-30T14:37:43+01:00