Pilotadviseurs voortvarend van start

//Pilotadviseurs voortvarend van start

Pilotadviseurs voortvarend van start

Was het 25 januari de beurt aan de pilotveehouders, op 7 februari kwamen de pilotadviseurs voor de eerste keer dit jaar bijeen. Ook voor hen stond er een doorkijk op 2013 te wachten. Eind 2012 kenden de pilotadviseurs een intensief programma, met bedrijfsbezoeken van Aerius en Stichting Milieukeur. Nu pakken ze de draad weer op met het ondersteunen van de pilotveehouders bij het uitvoeren en monitoren van het BedrijfsOntwikkelingsplan en de BEX/BEA.

Het is de bedoeling dat de pilotveehouders met regelmaat gegevens gaan bijhouden van de maatregelen die in hun BedrijfsOntwikkelingsPlan zijn opgenomen. Hoewel de bal in eerste instantie bij de veehouders zelf ligt, ondersteunen de adviseurs waar nodig. Daarom kregen de adviseurs tijdens hun bijeenkomst een uitleg van Wageningen UR over de monitoring.

Rol van de adviseur
Tijdens de bijeenkomst stonden de adviseurs ook stil bij hun rol binnen de Proeftuin. Hun belangrijkste taak is om de ondernemers te ondersteunen bij het uitvoeren van het BedrijfsOntwikkelingsPlan. Voor een goede invulling daarvan, sparren de adviseurs van de pilotveehouders vaak onderling of met collega-adviseurs over inhoud en bepaalde thema’s.

Nieuwe maatregelen
Tot slot is de planning voor de komende periode doorgenomen. Naast het vervolg van het verzilvertraject betekent dat actief aan de slag met nieuwe maatregelen rond mestaanwending en voer. De komende periode pakken pilotveehouders, adviseurs en andere betrokken partijen binnen de Proeftuin dit verder op.

2015-10-30T14:39:36+01:00