Netwerk stalontwerp denkt verder dan bestaande maatregelen

//Netwerk stalontwerp denkt verder dan bestaande maatregelen

Netwerk stalontwerp denkt verder dan bestaande maatregelen

Hoe richt ik mijn nieuwe stal in op reductie van ammoniakemissie waarbij ik in de toekomst nog kan starten met mestraffinage? Ik wil zelf een vloer storten, waarom staan dit soort vloeren niet op de RAV-lijst? De deelnemers van het netwerk “NH3-maatregelen in de ontwerpfase melkveehouderij” hebben uiteenlopende vragen die ze met elkaar en met experts willen beantwoorden. In september was het netwerk voor de tweede keer bijeen.

Zelfgestorte vloeren
Gert Elling van Rombou gaf een presentatie over mogelijke maatregelen voor NH3-emissiereductie bij stalontwerp. De huidige maatregelen die gebruikt kunnen worden bij aanvraag van de NB-wetvergunning zijn vooral gericht op vloertypen. Uit de vragen van de netwerkdeelnemers blijkt dat ze verder willen denken dan bestaande systemen. Bijvoorbeeld over zelfgestorte vloeren. De verwachting is dat, afhankelijk van de ondergrond, een vloer van “ter plekke gestort beton” of gietasfalt goedkoper is dan het werken met prefab onderdelen. Waarom komt deze ontwikkeling dan niet verder? Is het commercieel gezien oninteressant? Wat is de (geschatte) NH3-emissiewaarde van dergelijke vloeren? Met behulp van Wageningen Universiteit probeert het netwerk antwoord op deze vragen te krijgen. Een ander vraag gaat over de invloed op NH3-emissie van het systeem Aeromix, waarbij luchtbellen vanaf de bodem door de mest gaan en daarmee de mest in beweging houden. Deze en andere vragen komen tijdens de derde bijeenkomst in november weer aan de orde.

Presentatie eigen plannen
Bij deze derde, en laatste, bijeenkomst presenteren de melkveehouders hun eigen staltekening. Ze onderbouwen hun keuzes, geven aan wat ze door het netwerk geleerd hebben en krijgen feedback van hun collega’s op de gemaakte keuzes. Aanvullend zal Sjoerd Bokma van Wageningen UR vertellen over de innovaties in stallenbouw om ammoniakemissie te reduceren.

Veehouders die ook in netwerkverband aan hun eigen stalontwerp willen werken, kunnen zich hier opgeven voor een nieuw netwerk. Dit netwerk is afgerond. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden

2015-10-30T15:39:13+01:00