Meedenken over praktische, pragmatische ontwikkeling Aerius II

//Meedenken over praktische, pragmatische ontwikkeling Aerius II

Meedenken over praktische, pragmatische ontwikkeling Aerius II

Proeftuin Natura 2000 Overijssel is een van de pilots binnen Aerius II, het rekenmodel in ontwikkeling ter ondersteuning van de PAS. Bij deze ontwikkeling ligt de nadruk in eerste instantie bij de aanvrager (= de agrarische ondernemer) en de vergunningverlening. In de workshops die hiervoor georganiseerd worden zitten experts van Aerius (vooral technische mensen zoals programmeurs) met mensen uit ons eigen projectteam aan tafel, aangevuld met een onderzoeker van WUR-Alterra. Op 15 mei 2012 is
de tweede workshop gehouden waarbij de Proeftuin meegedacht heeft
over de ontwikkeling van Aerius II.

Tijdens de workshops vliegen de technische termen over tafel waarbij verhelderende vragen onmisbaar zijn. Zo wordt ontwikkelingsruimte voor de PAS als begrip heel anders ingevuld dan ontwikkelingsruimte voor een agrariër. En de term datalandschap vanuit ICT levert bij de Proeftuinvertegenwoordigers in eerste instantie ook andere beelden op dan werkelijk wordt bedoeld. Onderwerpen die gaandeweg steeds verder ingevuld worden , en door de Aeriusexperts verder uitgewerkt, zijn de gewenste rekenresultaten, het benodigde beeldmateriaal en de algemeen gewenste informatie met de daarvoor benodigde data.

Gebruiksvriendelijkheid
Een ander heel belangrijk onderwerp is de gebruiksvriendelijkheid: op welke wijze wordt informatie in beeld gebracht, hoe wordt informatie opgevraagd, is de volgorde logisch? Wat sluit aan bij de beleving van een agrariër, hoe kan de (te geven en gevraagde) informatie het beste aansluiten bij de bedrijfsvoering? Hoe ziet een maatregel er uit, wat kan én mag een agrariër wijzigen? Hoe gaan de ingevoerde gegevens gecontroleerd worden? Is het systeem niet te manipuleren? De gesprekken variëren dan ook van heel praktisch en pragmatisch tot het opstellen van aandachtspunten om onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

Kortom, er wordt hard gewerkt bij Aerius en de tussenresultaten laten zien dat er heel goed geluisterd wordt naar de inbreng vanuit de Proeftuin. De workshop van 15 mei leverde opnieuw veel informatie op, in september zien we hoe dat weer verder is verwerkt in Aerius. Tegen die tijd hopen we ook een toets in de praktijk te kunnen gaan doen. Op deze manier werken we samen aan een stap voor stap benadering die zichtbaar concreter wordt.

2015-10-30T16:52:18+01:00