Maatregelen mestaanwending wekken interesse: veel ammoniakwinst

//Maatregelen mestaanwending wekken interesse: veel ammoniakwinst

Maatregelen mestaanwending wekken interesse: veel ammoniakwinst

Acht bedrijven in de regio Noordoost-Twente hebben onder begeleiding van Dirksen Management Support (DMS) een verdiepingsslag gemaakt op de Proeftuin-BEA. Het prototype van dit rekeninstrument, dat de bedrijfsspecifieke emissiereductie van maatregelen berekent, viel bij de ondernemers in de smaak. Ze willen er graag mee blijven werken. Bij de inhoudelijke verdieping ging hun belangstelling vooral uit naar de maatregelen bij mestaanwending. De cijfers uit de Proeftuin-BEA laten zien dat daar
veel ammoniakwinst is te behalen.

Veel gespreksstof door Proeftuin-BEA
Het netwerk rond de Proeftuin-BEA kwam in totaal drie keer bij elkaar. De aftrap vond plaats bij de familie Reuver in Deurningen, die in 2013 als eerste de Proeftuin-BEA testte. Samen met de ondernemers berekende Bas Bassa van DMS in een vervolgbijeenkomst de acht bedrijven door. Bij het bespreken van de uitkomsten voerden de ondernemers stevige inhoudelijke discussies over de maatregel zelf maar ook over de inpassing in de bedrijfsvoering. Welke maatregelen haken in elkaar en hoe verhoudt het zich tot de N-kringloop? Waar zitten de voordelen van de maatregelen als het gaat om gewasopbrengst en het verbeteren van de bodem? Het netwerk keek dus nadrukkelijk naar hoe de maatregelen kunnen uitwerken en hoe het beste toe te passen.

Netwerk past voermaatregelen al toe
Tijdens de laatste bijeenkomst op 12 maart maakten de ondernemers de balans op. Veel van hen zijn op hun bedrijf al bezig met voermaatregelen, zoals het verlagen van het ruw eiwitgehalte. De aandacht ging vooral uit naar de maatregelen die met mestaanwending van doen hebben. De cijfers uit de Proeftuin-BEA laten zien dat daar veel ammoniakwinst te halen is. Voor bedrijven die dicht bij een Natura 2000-gebied liggen biedt dit nieuw perspectief. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is wel dat juist het merendeel van deze maatregelen nog niet praktijkrijp is of bij toepassing mag worden meegeteld voor ontwikkelingsruimte. Ook dit is onderdeel van de Proeftuin: onderzoek naar de praktijk brengen en andersom.

De Proeftuin werkt de Proeftuin-BEA mede door de ervaringen binnen dit netwerk verder bij. Naar verwachting komt de Proeftuin-BEA voor komende zomer beschikbaar voor Overijsselse ondernemers.

2015-10-30T11:17:41+01:00