Maatregel uitgelicht: Effectief schuiven stalvloer (melkvee)

//Maatregel uitgelicht: Effectief schuiven stalvloer (melkvee)

Maatregel uitgelicht: Effectief schuiven stalvloer (melkvee)

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregelen variëren van in ontwikkeling zijnde tot verzilverd (geschikt bij aanvraag NB-wetvergunning). De maatregel ‘effectief schuiven’ is praktijkrijp voor de melkveehouderij.

Beschrijving
Door het schuiven van de stalvloer worden mest en urine sneller afgevoerd, wat zorgt voor een vermindering van de ammoniakemissie. Er blijft namelijk minder urine op de vloer achter en daarmee daalt de omzetting van ureum (in urine) naar ammoniak.

In welke mate het schuiven van de stalvloer effectief is, hangt af van:
• wijze van schuiven: passend bij het vloertype;
• frequentie;
• gebruik van water: snellere afvoer urine, minder mesthechting en verdunning;
• andere technieken van vloerreiniging, bijvoorbeeld dweilen, borstelen etc.

Effectiviteit
Er zijn geen harde percentages beschikbaar over de vermindering van ammoniakemissie door effectief te schuiven. De reductie is afhankelijk van de effectiviteit van het schuiven. Indicatieve metingen tijdens handmatig schuiven (maximale frequentie) lieten een forse emissiereductie van meer dan 50 procent zien. Dit effect behoeft echter verder onderzoek wat betreft schuiffrequentie en kwaliteit van schuiven.

Bij vloeren met een duidelijke profilering ontstaan verschillen tussen de berekende en werkelijke emissie. Mestresten kunnen groeven en sleuven blokkeren, waardoor de urine niet snel wegloopt. Een schuif die aangepast is aan deze vloertypen, bijvoorbeeld één met vingers, kan uitkomst bieden.

Goed schuiven van de vloer verbetert ook de beloopbaarheid van de vloer. Daardoor kunnen klauwproblemen bij het vee verminderen.

Bekijk meer maatregelen in de digitale gereedschapskist! (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:29+01:00