Lekker melken bij ureumgetal van 18

//Lekker melken bij ureumgetal van 18

Lekker melken bij ureumgetal van 18

Melkveehouder Jan Hemstede uit Ommen melkt de afgelopen maanden met een ureumgetal van 18. “De productie en de gehalten zijn goed en dat geldt ook voor de gezondheid van de koeien.” Het resultaat is milieuwinst door zo’n 15% minder ammoniakemissie en ook nog eens een beter saldo door lagere voerkosten.

Door lagere eiwitgehalten in het kuilvoer hebben veel melkveehouders afgelopen winter de afweging moeten maken: duur eiwit bijkopen of een rantsoen met minder eiwit voeren. Pilotveehouder Jan Hemstede koos voor het laatste. “Allereerst uit kostenoverweging, ik voer nu minder duur eiwit bij. Maar ook omdat ik vorig jaar zomer merkte dat de gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien verminderde bij een sterk schommelend en hoog ureumgehalte in de melk.”

Goede productiewaarden
De melkveehouder is verrast door de resultaten die zijn koeien realiseren bij een ureumgetal van 18. De 120 melkkoeien scoorden bij de laatste controle een gemiddelde productie (bij robotmelken)
van 30,4 kilo melk, met gemiddeld 198 lactatiedagen. De waarden waren goed met 4,62% vet, 3,55% eiwit en een bedrijfsstandaardkoe (BSK) van 47. “Daar ben ik heel tevreden mee. Voorgaande
jaren zaten we in de winter op een ureumgetal van 23 tot 24, maar de resultaten waren zeker niet beter.”

Gezonde veestapel
Met een rantsoen van half mais en half gras blijft de eiwittoevoeging, naast gewoon krachtvoer, beperkt tot 2 kilo bestendige eiwitbrok. Het voersaldo komt daardoor per koe op € 2.798,- exclusief ruwvoer. De stikstofeffi ciëntie ligt op 33% en de fosfaateffi ciëntie in het rantsoen ligt zelfs op 39%. Hemstede ervaart het melken momenteel als ‘heel gemakkelijk.’ “De koeien zijn gezond en vruchtbaar, dat
zegt de dierenarts ook. Ik blijf dus streven naar een ureumgetal net onder de 20, al wordt dat met de weidegang komende zomer best lastig. Maar het mes snijdt dan aan twee kanten: het is goed voor het
milieu en goed voor de portemonnee.”

3% minder per ureumpunt
Proeftuinadviseur Gerrit Bossink van ForFarmers onderstreept de ervaringen van Hemstede. “Het ureumgetal bij Nederlandse melkveehouders is de laatste jaren gedaald van 28 naar 22 en het kan dus
nog verder dalen naar 18 zonder dat het gevolgen heeft voor de prestaties van de koe.” Het is een advies waar veel melkveehouders nog huiverig voor zijn omdat ze denken dat een lager ureum productie kost. “We zoeken in de Proeftuin de grenzen op, het is mooi dat ondernemers daarin meegaan. Een lager eiwitgehalte in het rantsoen melkt nog steeds goed, mits het ruwvoer en de aanvullende voeders kloppen met elkaar.” Het levert in het geval van Hemstede ook een flinke besparing op in ammoniakuitstoot. “Eén ureumpunt lager betekent 3% minder ammoniakuitstoot.
Bij een ureumgetal van 18 betekent het 15% minder ammoniakuitstoot en veelal ook een lagere kostprijs.”

2015-10-30T14:21:51+01:00