Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

//Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

De pilotveehouders zijn nu ruim een jaar aan de slag binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel met onder andere het onderzoeken en implementeren van diverse NH3-reducerende maatregelen. De eerste balansen van de cijfers 2011 en 2012 zijn opgemaakt. Daaruit blijkt dat de zes melkveebedrijven bij de start van het project in 2011 al vrij lage emissiecijfers kenden. Gemiddeld 10% lager dan het landelijk gemiddelde zoals de WUM (Werkgroep Uniformering berekeningswijze Mest- en mineralencijfers) over 2011 rapporteerde.

De emissiecijfers 2011 van de zes melkveebedrijven en het landelijk gemiddelde zijn opgenomen in onderstaand figuur:


Figuur 1: ammoniakemissie 2011 van de mekveehouders samen met het landelijk gemiddelde in 2011. Bedrijven gesorteerd van lagen naar hoge melkproductie per hectare.

De extensieve bedrijven Van Dalfsen en Van Dijk scoren net boven het landelijk gemiddelde. Hun bedrijven liggen bij waterrijke gebieden, ze telen geen mais en ze voeren nauwelijks mest af. Daarnaast gebruikt Van Dalfsen een sleepvoetmachine voor het toedienen van drijfmest op veengrond, waardoor meer ammoniak ontstaat dan bij het gebruik van een zodenbemester. Overige verschillen tussen de melkveebedrijven worden onder andere veroorzaakt door verschillen in rantsoen en de hoeveelheid weidegang. Beiden hebben een behoorlijk effect op de ammoniakemissie. Zo zorgt minder eiwitrijk voeren voor een lagere emissie, net als het meer weidegang.

De cijfers van 2011 gelden als een goede prestatie, die de pilotveehouders er niet van heeft weerhouden om de ammoniakemissie op hun bedrijf verder te willen verlagen. Lees meer over de emissiecijfers 2012 in de (papieren) Proeftuin-nieuwsbrief, die op 26 juni a.s. uitkomt. Meld je hier aan voor deze nieuwsbrief.

2015-10-30T13:52:43+01:00